Bp Jan Piotrowski do pracowników Służby Zdrowia: Jesteśmy z wami

Modląc się, chcemy być z wami w chwilach trudnych doświadczeń – mówił podczas Mszy św. w intencji pracowników Służby Zdrowia Biskup Kielecki Jan Piotrowski. W niedzielę przypada wspomnienie św. Łukasza Ewangelisty, patrona lekarzy.

Eucharystia została odprawiona w Bazylice Katedralnej w Kielcach przy ołtarzu Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej. Biskup zwrócił uwagę na to, że dbanie o drugiego człowieka to obowiązek chrześcijanina.

–  Pochylać się nad człowiekiem chorym, cierpiącym i opuszczonym to wielkie ludzkie wyzwanie, a jeszcze bardziej uszlachetnia je duch chrześcijański, którego przykład daje nam sam Jezus. „Obchodził Jezus cała Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie Bożym i lecząc wszelkie chory i słabości wśród ludu”. W konsekwencji przynoszono więc do niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości – opętanych, epileptyków i paralityków, a on sam ich uzdrawiał – zauważył pasterz naszej diecezji i przypomniał, czym jest powołanie do pracy w zawodzie lekarza i pielęgniarki.

–  Każde powołanie do pracy w służbie zdrowia jest czymś wyjątkowym, a szczególnym jest powołanie lekarskie. W tym kontekście jakże poruszające są słowa św. Jana Pawła II, który mówił do lekarzy: „Musicie nieustannie wypełniać swój obowiązek w perspektywie ludzkiej osoby i wymagań wypływających z jej godności. Nikt z was nie może być tylko lekarzem danego narządu czy układu, ale winien zająć się całą osobą”. Modląc się, chcemy być z wami w chwilach trudnych doświadczeń. Człowiek w swojej istocie to coś więcej, niż ciało, chociaż patrząc po ludzku, poświęcamy mu najwięcej troski. Inne jest jednak spojrzenie Chrystusa na człowieka, który istotę ludzkiego szczęścia widzi w jego życiu duchowym – zauważył Pasterz naszej diecezji.

– Tylko właściwe spojrzenie na osobę ludzką pozwala na autentyczną służbę wobec niej. Nie tylko w zakresie potrzeb medycznych, ale wszystkich innych, jakich ona potrzebuje – dodał biskup Jan Piotrowski.

tekst za: em.kielce.pl

>> Homilia Biskupa Kieleckiego