Bp Jan Piotrowski mianował nowych proboszczów i administratorów

W dniu 20 czerwca 2024 r. w Kurii Diecezjalnej w Kielcach miały miejsce zmiany personalne. Decyzją Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego siedem parafii diecezji kieleckiej otrzymało nowych proboszczów.

Cztery parafie otrzymały administratorów, będących uprzednio wikariuszami; zaś trzy - kapłanów, którzy po rocznym pełnieniu obowiązków administratora parafii, otrzymali nominacje proboszczowskie i wobec Księdza Biskupa wyznali wiarę i złożyli przysięgę wierności przy objęciu urzędu proboszczowskiego.

Ponadto księża przechodzący w tym roku na emeryturę otrzymali od Biskupa Kieleckiego podziękowanie za wieloletnią posługę na rzecz diecezji i Kościoła.

W związku z powyższymi decyzjami, nastąpiły również zmiany na urzędzie dziekana i wicedziekana trzech dekanatów. 

Nowym proboszczom i administratorom życzymy wszystkiego co najlepsze na nowych placówkach duszpasterskich!

>> Nominacje proboszczów i administratorów

Nowi proboszczowie diecezji kieleckiej - 2024 r.
Nowi proboszczowie diecezji kieleckiej - 2024 r.
Proboszczowie przechodzący na emeryturę - 2024 r.
Przysięga i Wyznanie Wiary składane przez dotychczasowych administratorów mianowanych proboszczami - 2024 r.
Przysięga i Wyznanie Wiary składane przez dotychczasowych administratorów mianowanych proboszczami - 2024 r.
Przysięga i Wyznanie Wiary składane przez dotychczasowych administratorów mianowanych proboszczami - 2024 r.
Po prawej - ks. Kanclerz Marcin Jastrząb
Przysięga i Wyznanie Wiary składane przez dotychczasowych administratorów mianowanych proboszczami - 2024 r.
Biskup Kielecki Jan Piotrowski przyjmuje złożenie przysięgi
Dotychczasowi administratorzy parafii mianowani proboszczami (od lewej stoją: ks. Kanclerz Marcin Jastrząb, ks. Andrzej Kaleta (sen.), Biskup Kielecki Jan Piotrowski, ks. Tomasz Świerczyński, ks. Piotr Grabarz)
Nowi administratorzy (od lewej stoją: ks. Marcin Gałczyński, ks. Adam Kaczmarczyk, Biskup Kielecki Jan Piotrowski, ks. Radosław Żelichowski, ks. Konrad Walerczak)
Nowi proboszczowie diecezji kieleckiej - 2024 r.