Bp Jan Piotrowski modlił się za pracowników Krajowej Administracji Skarbowej

Zasady etyki celno-skarbowej brzmią ewangelicznie, a jako prawo pozytywne obejmują wszystkich bez wyjątku, wierzących i niewierzących. Są nimi praworządność, uczciwość, profesjonalizm, godność, współpraca, odpowiedzialność i bezstronność – mówił Biskup Kielecki Jan Piotrowski podczas Mszy św. z okazji wojewódzkiego Święta Krajowej Administracji Skarbowej w kieleckiej Bazylice Katedralnej.

Biskup w swojej homilii nawiązał do słów Jezusa z kart Ewangelii świętego Mateusza „Oddajcie więc cesarzowi to, co jest cesarskie, a Bogu to, co boskie”

–  Ta uwaga nie jest wytrychem podatkowym, aby zaspokoić jednych i drugich, ale jest przesłaniem dla człowieka, żyjącego w konkretnej rzeczywistości obyczajowej, kulturowej, religijnej i politycznej. Dziś jedni chcą widzieć w tym argument za potrzebą rozdziału instytucji religijnych od świeckich. To przesłanie jest uniwersalne i przypomina, że Chrystus jako Pan i Odkupiciel nie przyszedł na świat, aby zmieniać panujący porządek sprawiedliwości, ale przeciwnie – przez wiarę w Jezusa Chrystusa sprawiedliwość ma zostać w pełni zachowana – podkreślił biskup.

Pasterz wspomniał także o tym, że jeden z Apostołów, Mateusz, był z zawodu celnikiem. – To wydarzenie dało okazję, aby  podobni Mateuszowi, znienawidzeni poborcy  podatków i publiczni grzesznicy, byli gośćmi w domu celnika i mogli zasiąść obok Jezusa. Dla Boskiego Mistrza nie byli ówczesnymi pariasami, ale tymi, którzy potrzebowali wewnętrznego uzdrowienia, którego mogło dokonać tylko Boże Miłosierdzie.

Po Eucharystii biskup, podczas uroczystości na placu przed Dawnym Pałacem Biskupów Krakowskich poświęcił sztandar Izby Administracji Skarbowej w Kielcach. Relacja i zdjęcia z tej części obchodów dostępne są tutaj.

tekst za: em.kielce.pl

>> Homilia Biskupa Kieleckiego i galeria zdjęć