Bp Jan Piotrowski odwiedził kolejne placówki Caritas

W dniu 13 maja 2019 r. Biskup Kielecki Jan Piotrowski odwiedził placówki Caritas położone na terenie gminy Pacanów.

Pierwszą placówką był Dom Pomocy Społecznej w Ratajach Słupskich, w którym opiekę znajdują 42 osoby starsze, wymagające wsparcia bytowego, medycznego i duchowego. Spotkanie w Ratajach rozpoczęło się od Mszy św. sprawowanej w kaplicy Domu przez Księdza Biskupa, ks. prałata Stanisława Słowika – dyrektora Caritas Diecezji Kieleckiej, ks. Krzysztofa Banasika – zastępcę dyrektora i ks. Tomasza Grajdka – proboszcza parafii Rataje. W homilii bp Piotrowski poruszył temat przeżywania wiary w cierpieniu, starości  i osamotnieniu człowieka. Biskup przekazał do kaplicy obraz Jezusa Cierpiącego, a po liturgii odwiedził obłożnie chorych mieszkańców w ich pokojach udzielając im pasterskiego błogosławieństwa. Potem wszyscy mieszkańcy i pracownicy spotkali się na herbacie i ciastku w stołówce. Ks. Biskup podzielił się refleksją na temat swojego pobytu na misjach w Afryce i Ameryce Południowej.

Kolejnym punktem wizyty było spotkanie w Rodzinnym Domu Opieki w Komorowie. To niewielka placówka, którą zamieszkuje siedem osób niepełnosprawnych pod opieką małżonków Wiesławy i Jarosława. Bp Piotrowski z wielką uwagą słuchał świadectw mieszkańców o ich trudnych losach, sieroctwie, cierpieniu. Wyraził słowa uznania dla prowadzących, którzy przez wielkie poświęcenie stworzyli podopiecznym nowy dom i rodzinę, a na pamiątkę spotkania przekazał im figurkę św. Brata Alberta.

To kolejne placówki Caritas, które w swej pasterskiej posłudze odwiedził biskup Jan Piotrowski. Wizyta w Ratajach i Komorowie zapewne na długo pozostanie w pamięci mieszkańców i pracowników placówek Caritas Kieleckiej oraz w sercu Pasterza.