Bp Jan Piotrowski w Daleszycach: Walka ze złem jest zadaniem każdego człowieka

W naszą modlitwę włączamy prośbę do świętego Michała, aby był naszym przewodnikiem i obrońcą na życiowych drogach – mówił podczas Mszy św. z okazji wspomnienia św. Michała Archanioła Biskup Kielecki Jan Piotrowski. Eucharystia odpustowa została odprawiona w kościele w Daleszycach, którego święty Michał jest patronem.

W homilii biskup przywołał postać papieża Jana Pawła II oraz Leona XIII, który zapoczątkował odmawianie modlitwy do świętego Michała Archanioła. – Papież Polak przestrzegał, że los ludzkości jest w poważnym niebezpieczeństwie i wezwał ludzi do codziennego odmawiania tej modlitwy, by pokonać siły ciemności. Niech ten pacierz umacnia nas w walce duchowej, którą opisuje Apokalipsa, przywołując przed nasze oczy obraz Archanioła walczącego ze smokiem, będącego uosobieniem zła – mówił hierarcha.

Bp Piotrowski przypomniał również o istocie codziennej walki z niegodziwością. – Dzięki Jezusowi Bóg pozwala nam zrozumieć, że walka ze złem nie jest fikcją, ale wielkim wyzwaniem i naszym zadaniem. Ceną naszej wolności od wszelkiego zła jest miłość, a krew Baranka przelana na krzyżu jest uwiarygodnieniem tego uczucia – mówił biskup.

W kazaniu Pasterz Kościoła Kieleckiego zwrócił także uwagę na wzajemny szacunek. – Bóg nie zezwolił nikomu być bezbożnym i grzeszyć. Nikt nie ma prawa kimkolwiek gardzić. Wszyscy mamy za to prawo do szacunku i obrony wiary, Kościoła, naszych wartości i tradycji. Wojna o człowieka toczy się wokół nas. Powinniśmy więc czuwać, co jest oznaką ludzi roztropnych i dojrzałych w wierze.

tekst za: em.kielce.pl

>> Homilia Biskupa Kieleckiego i galeria zdjęć