Bp Jan Piotrowski w rocznicę śmierci bpa Kazimierza Ryczana: Był odważnym Pasterzem

W poniedziałek, 13 września 2021 r. obchodzimy czwartą rocznicę śmierci biskupa Kazimierza Ryczana. – Był prorokiem na swoje czasy – mówił Biskup Kielecki Jan Piotrowski.

Msza Święta w intencji zmarłego Pasterza Kościoła kieleckiego została odprawiona przy Ołtarzu Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej.

W homilii biskup Jan Piotrowski przypomniał o niezłomnych duszpasterzach, w tym o błogosławionym prymasie Stefanie Wyszyńskim.

– Przeszedł przez więzienie i internowanie. A czyż nie podobnymi byli biskupi naszej diecezji? Biskup Augustyn Łosiński, który obnażał w okresie międzywojennym niemoc i pewną ideologiczną złośliwość ruchów socjalistycznych? Czyż nie takim był biskup Czesław Kaczmarek, który w tej katedrze głosił Słowo Boże? Z tego Słowa wyrastała odważna postawa, aby bronić ludności w czasie drugiej wojny światowej i aby pójść do komunistycznego więzienia. Czyż do takich nie należał biskup Jan Jaroszewicz, którego władze nie chciały zatwierdzić jako biskup diecezjalnego? – wyjaśniał biskup kielecki i przypomniał postać biskupa Kazimierza Ryczana.

– Prawdy o Jezusie Chrystusie i Kościele jako wspólnocie wiary uczył nas biskup Kazimierz Ryczan. Był odważny w swoim słowie i zawsze głosił to, co wyrastało z jego serca. Nikogo nie naśladował. Był prorokiem na swoje czasy, chociaż wielu nie wiedziało o jego cierpieniu, obmowach – świat się w tym lubuje. Najlepiej stworzyć intrygę i oczernić. Nienawiść w wielu ludzkich sercach wciąż niestety trwa. Dziękujemy Panu Bogu, że był przez te lata i że umacniał swoich braci w wierze – przypomniał Pasterz diecezji kieleckiej.

Biskup Kazimierz Ryczan urodził się 10 lutego 1939 roku w Żurawicy koło Przemyśla. W 1956 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Święcenia prezbiteratu przyjął 16 czerwca 1963 roku. Święty Jan Paweł II mianował go biskupem kieleckim w 1993 roku. Ingres miał miejsce 11 września tego roku. Za dewizę biskupią obrał słowa: In vinculo communionis (W więzach wspólnoty).  Zmarł 13 września 2017 roku w Świętokrzyskim Centrum Onkologii po długiej i ciężkiej chorobie. Pochowany został 19 września 2017 roku w Krypcie Biskupów Kieleckich w Bazylice Katedralnej.

tekst za: em.kielce.pl

>> Homilia Biskupa Kieleckiego