Bp Jan Piotrowski w Słowie do wiernych: Historyczny Adwent dawał nadzieję na lepsze czasy

Historyczny Adwent, a w nim zapowiedzi proroków, szczególnie proroka Izajasza, dawały nadzieję na nowe i lepsze czasy pokoju i sprawiedliwości, światła i pojednania – pisze w słowie do diecezjan Biskup Kielecki Jan Piotrowski, przypominając znaczenie tego okresu liturgicznego.

Dzisiaj 27 listopada, przypada pierwsza niedziela Adwentu. Słowo bp. Piotrowskiego, skierowane z tej okazji do wiernych, jest odczytywane w kościołach i kaplicach diecezji kieleckiej.

Biskup przypomina w nim o zawsze aktualnych i budzących nadzieję, Bożych obietnicach, począwszy od czasów tuż po grzechu pierworodnym, odkąd „świat pełen tęsknoty niecierpliwie czekał na spełnienie Bożej obietnicy” oraz prosi o miłość do Kościoła.

Bp Piotrowski przypomina zarazem, że nie ogólnie rozumiany „świat” jest dziedzicem Bożej miłości, ale człowiek, „dlatego to przede wszystkim ojcostwo Boga Ojca jest nadzieją wszystkich ludów i narodów”, gdyż „Bóg rozpoczął dzieło, aby wydobyć świat z ciemności grzechu i obdarować go na nowo życiem łaski. Wtedy pojawiła się Maryja, Dziewica z Nazaretu”, a dzięki Jej postawie i decyzji – „Słowo stało się Ciałem”.

Biskup przypomina zarazem, że po śmierci Jezusa i Jego zmartwychwstaniu – „nic się nie zakończyło”; nastąpiło zesłanie Ducha Świętego, powstanie Kościoła Chrystusowego, który „trwa i niestrudzenie głosi Ewangelię” (…), jest Jego Mistycznym Ciałem, z obecnością Bożego słowa i Eucharystii, sakramentów świętych, dzieł miłosierdzia i osobami licznych świętych i błogosławionych”.

Podkreślając ważność i niezmienność Kościoła, biskup kielecki pyta: w jaki Kościół wierzymy, jaki kochamy? Jakie dajemy świadectwo przynależności do niego? „Czy w takim Kościele dajemy osobiste świadectwo wiary? A przede wszystkim, co robimy drodzy bracia i siostry, aby inni uwierzyli, że takim może być Kościół Chrystusowy? A gdy nadchodzą ciemne chmury zła i grzechu, Bóg w Jezusie Chrystusie, mocą Ducha Świętego daje nam szansę, abyśmy ‒ jak skruszony Piotr ‒ powiedzieli Jezusowi: „Panie, ty wszystko wiesz, Ty wiesz że Cię kocham” – tłumaczy bp Piotrowski.

„Żyjmy więc głębokim przekonaniem płynącym z wiary, że miłość, prawda i jedność leczą wszystko, i czynią Kościół Chrystusowy prawdziwą wspólnotą wiary” – zaleca bp Jan Piotrowski.

tekst za: ekai.pl

>> Słowo Biskupa Kieleckiego na Adwent 2022 r.