Bp Kazimierz Gurda na jubileuszu parafii w Bielinach

W niedzielę, 25 września 2022 r. odbyły się uroczystości 385-lecia powstania parafii św. Józefa, Oblubieńca NMP w Bielinach. Mszy św. jubileuszowej przewodniczył Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda – nasz rodak.

Razem z biskupem Gurdą Mszę św. koncelebrowało kilkunastu księży, którzy byli lub są w różnoraki sposób związani z parafią, np. pełnili funkcję proboszcza bądź wikariusza, a także kapłani pochodzący z parafii Bieliny.

Biskup Kazimierz Gurda, który w latach 1979-1981 był wikariuszem w Bielinach, w swojej homilii rozważał, że jedynym sposobem walki człowieka wierzącego o zachowanie wiary w Chrystusa, jest jego świadectwo wierności. – Świadectwo wiary każdego z nas wierzących, staje się dziś orężem, dzięki któremu będziemy mogli odnieść zwycięstwo wobec tak wielu różnorodnych ataków. To świadectwo potrzebne jest najpierw w naszych wspólnotach parafialnych. Mamy siebie poprzez wspólne uczestnictwo w liturgii umacniać w wierze – mówił bp Gurda.

- „Potrzeba, żebyśmy tu do kościoła przychodzili, tu się gromadzili, tu słuchali Słowa Bożego, tu przyjmowali sakramenty święte. Po to ten kościół został kiedyś wybudowany, po to została powołana wspólnota parafialna” – dodał ordynariusz siedlecki.

Biskup Gurda wspomniał również niektórych kapłanów, którzy byli związani z parafią, takich jak: ks. infułata Stanisława Papiera, wieloletniego proboszcza, autora komentarza i przekładu Księgi Mądrości w Biblii Tysiąclecia (1965) oraz ks. prof. Stanisława Bieleckiego, byłego wikariusza, profesora KUL-u. - „Dziękując Panu Bogu za te 385 lat historii naszej wspólnoty parafialnej, ciesząc się z tego co zostało osiągnięte, co było piękne, zasługujące, pragniemy patrzeć także w przyszłość. Dzisiaj podobnie jak i wcześniej jesteśmy wezwani do zachowania wiary, do walki o to, co dla nas ludzi wierzących i należących do Kościoła jest najważniejsze” – mówił biskup siedlecki.

Każdy jubileusz, przeżywany razem, skłania do refleksji nad przeszłością. Naszym zadaniem jest nie tylko pochylenie się nad tym pięknym dziedzictwem, ale przede wszystkim jego ochrona i kultywowanie. Okazją do takiego spojrzenia, sięgnięcia w przeszłość stał się niewątpliwie jubileusz 385 rocznicy erygowania parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Bielinach Kapitulnych.

Parafia Bieliny została erygowana dnia 30 października 1637 r., na prośbę mieszkańców na czele z Krzysztofem Jóźwikiem, właścicielem huty szkła w Kakoninie. Akt erekcyjny parafii, wydzielonej z macierzystej parafii Daleszyce, podpisał biskup Jakub Zadzik, a następnie potwierdził go 2 lutego 1638 r. Kościół został wybudowany w ciągu sześciu lat. Konsekracji kościoła dokonał biskup krakowski Tomasz Oborski w dniu 14 czerwca 1643 r. Wybudowany na wzgórzu w sąsiedztwie Gór Świętokrzyskich, odznacza się klasycystyczną bryłą, jest murowany i tynkowany. Jadąc z Kielc w stronę Ostrowca Świętokrzyskiego już z daleka widać fronton kościoła parafialnego, położonego na niewielkim wzniesieniu. W głównym ołtarzu znajduje się obraz Świętej Rodziny z poł. XVII w. Ołtarze boczne pochodzą z XVIII w. Bieliny są miejscowością o długiej, bo prawie 600-letniej historii. Przywilej lokacyjny na prawie niemieckim wydał Bielinom król Kazimierz IV Jagiellończyk w 1455 r. W ostatnich kilkunastu latach kościół oraz jego otoczenie zostało gruntownie odnowione, wspólnym wysiłkiem parafian. Dowodem tej dbałości o wygląd świątyni, jest nagroda w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków „Zadbany zabytek A.D. 2003”. Parafia jest położona u stóp Świętego Krzyża, jednego z najstarszych sanktuariów w Polsce, zbudowanego na szczycie masywu górskiego – Łysej Góry.

ks. Krzysztof Tkaczyk