Bp Marian Florczyk przewodniczył obradom Rady ds. Społecznych KEP

Prawna ochrona życia ludzkiego oraz zaangażowanie katolików w życie obywatelskie były głównymi tematami spotkania Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Społecznych. Obradowała ona w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 8 kwietnia, w Warszawie. 

Rada KEP ds. Społecznych zebrała się w poniedziałek, 8 kwietnia, na kampusie UKSW, przy ul. Dewajtis w Warszawie, pod przewodnictwem bp. Mariana Florczyka, biskupa pomocniczego diecezji kieleckiej. Obecni na spotkaniu członkowie Rady podsumowali m.in. społeczny i medialny odbiór stanowiska Rady z 25 marca, dotyczącego wyborów samorządowych. Rozmawiali także na temat frekwencji w wyborach samorządowych i o zaangażowaniu katolików w życie obywatelskie. Rada ds. Społecznych podczas spotkania  pracowała również nad tekstem preambuły dokumentu na temat relacji państwa i Kościoła, który jest w trakcie przygotowania.

W Dniu Świętości Życia oraz w kontekście zbliżającej się w Sejmie debaty dotyczącej projektów ustaw dopuszczających przerywanie ciąży, członkowie Rady w komunikacie po obradach zaapelowali do polskich parlamentarzystów o całkowitą prawną ochronę życia dzieci nienarodzonych. Jednocześnie zwrócili się do wszystkich ludzi dobrej woli z prośbą o modlitwę w tej intencji.

Następne spotkanie Rady zaplanowano na 21 maja 2024 roku.

BP KEP

______________________

Komunikat z posiedzenia Rady KEP ds. Społecznych

W dniu 8 kwietnia, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, na kampusie UKSW przy ul. Dewajtis w Warszawie spotkała się Rada KEP ds. Społecznych. Obecni na spotkaniu członkowie Rady podsumowali społeczny i medialny odbiór Stanowiska Rady dotyczącego wyborów samorządowych (z dnia 25.03.2024). Rozmawiano także na temat sytuacji frekwencyjnej po wyborach samorządowych i zaangażowaniu katolików w życie obywatelskie. Rada pracowała również nad tekstem preambuły przygotowywanego dokumentu na temat relacji państwa i Kościoła.

W Dniu Świętości Życia, szczególnie w kontekście zbliżającej się w Sejmie debaty dotyczącej projektów ustaw dopuszczających przerywanie ciąży, członkowie Rady apelują do polskich parlamentarzystów o całkowitą prawną ochronę życia dzieci nienarodzonych. Proszą jednocześnie wszystkich ludzi dobrej woli o modlitwę w tej intencji.

Następne spotkanie zaplanowano na 21 maja 2024 roku.