Bp Piotrowski przewodniczył modlitwie za Misje i misjonarzy

Biskup Kielecki Jan Piotrowski w pierwszy piątek miesiąca lutego odprawił Mszę św. w Bazylice Katedralnej w intencji Misji i misjonarzy. Do tej modlitwy wezwał także całą diecezję, w której zostały odprawione nabożenstwa.

– „Jako ochrzczeni wszyscy jesteśmy wezwani do głoszenia całemu światu Chrystusa. Modlitwą obejmujemy misjonarzy i misjonarki pochodzących z naszej diecezji oraz tych, którzy pracują ofiarnie w dziele nowej ewangelizacji na Wschodzie i Zachodzie Europy" – mówił bp Piotrowski.

- „Być świadkiem Chrystusa to danie mu siebie na wzór męczenników – przypomniał hierarcha. - „Modlitwa Kościoła kieleckiego, to wielki i potrzebny dar dla Kościoła powszechnego. Niech więc misjonarze: córki i synowie świętokrzyskiej ziemi, znajdą wsparcie w różach Żywego Różańca, modlitwie osobistej oraz modlitwie pierwszych piątków, o którą proszę wszystkich księży proboszczów parafii naszej diecezji" – zachęcał bp Piotrowski.

Zgodnie z dekretem Biskupa Kieleckiego z 31 grudnia 2014 r. każdy pierwszy piątek miesiąca w całej diecezji kieleckiej jest dniem modlitw w intencji Dzieła Misyjnego Diecezji Kieleckiej i misjonarzy pochodzących z Ziemi Świętokrzyskiej.

„Choć styczeń był bardzo zaawansowanym czasem wizyt duszpasterskich, mimo to w wielu wspólnotach udało się zorganizować nabożeństwa misyjne. Na dzień dzisiejszy wpłynęło na nasze konto z I piątku miesiąca stycznia 8457,82 zł” – informuje ks. Łukasz Zygmunt, odpowiedzialny za Dzieło Misyjne Diecezji Kieleckiej. Ofiary nadal wpływają i będą przekazywane na rzecz misjonarzy.

Ks. Zygmunt zachęca także, aby księża i katecheci wykorzystywali materiały misyjne do tworzenia ognisk misyjnych i wspólnot ludzi modlących się za misje. W Punkcie Katechetycznym Kurii Diecezjalnej od niedawna funkcjonuje sklepik misyjny.

dziar
tekst za: www.ekai.pl

Zobacz: Relacja na stronie Radia eM

 

Foto: Janusz Kamiński - Studio "Kamyk"