Czerwcowe czuwanie modlitewne w Szczaworyżu

W dniu 9 czerwca 2021 r. o godz. 18.30 w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Szczaworyżu ks. proboszcz Stanisław Kondrak rozpoczął drugie w tym roku czuwanie modlitewne.

Dziękując przybyłym do Sanktuarium Matki Bożej gościom i parafianom podkreślił, że kwiaty przyniesione do Domu Matki są pięknym, bo z serca płynącym darem.

Ks. Mateusz Szostak z parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Stopnicy przybył na czuwanie modlitewne wraz z młodzieżą z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Kieleckiej i poprowadził adorację Najświętszego Sakramentu. Adoracja to piękna modlitwa, w czasie, której Jezus dotyka duszy i działa w sercu człowieka.

W czasie modlitwy różańcowej po dróżkach wokół kościoła rozważane były Tajemnice Światła, a rozważania przygotowała młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Kieleckiej ze Stopnicy. Rycerze Kolumba nieśli w czasie modlitwy różańcowej Wizerunek Matki Bożej.

Mszę św. o godz. 20.00 koncelebrowało 10 prezbiterów pod przewodnictwem ks. Mateusza Szostaka. W czasie homilii ks. dr Andrzej Kwaśniewski powiedział, że wszystko co czynimy na chwałę Bożą jest piękne. Miesiąc czerwiec jest poświęcony czci Najświętszego Serca Jezusowego. Papież Pius XII autor encykliki Encyklik iHautierisAquas – o kulcie Najświętszego Serca Jezusa przypomina nam jak wiele łask na ludzi spłynęło i wiele dusz ludzkich zostało oczyszczonych z grzechów dzięki modlitwom zawierzenia Sercu Jezusowemu. W czasie zaborów na ziemiach polskich kult Najświętszego Serca Jezusa nabrał szczególnego znaczenia i był mocno zwalczany szczególnie na terenach zaboru rosyjskiego – dodał na zakończenie duszpasterz.

Ks. proboszcz Stanisław Kondrak podziękował wszystkim za przybycie i zaprosił na kolejne czuwanie modlitewne do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Szczaworyżu, które odbędzie się 14 lipca 2021 r. o godzinie 18.30.

Krzysztof Dziarmaga