Dekret Biskupa Kieleckiego ws. celebracji Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego

W związku z stanem epidemii Biskup Kielecki Jan Piotrowski wydał Dekret ws. celebracji Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego obowiązujący w bieżącym roku w Diecezji Kieleckiej.

>> Dekret Biskupa Kieleckiego

>> Wezwanie do Modlitwy Powszechnej  

>> Błogosławieństwo pokarmów w rodzinie

_____________

Jednocześnie Kuria Diecezjalna w Kielcach przypomina, że duszpasterze winni respektować zarządzenia Konferencji Episkopatu Polski, Biskupa Kieleckiego, władz państwowych i sanitarnych w odniesieniu do liczby wiernych, wynoszącej maksimum 5 osób, na Mszy świętej, nabożeństwach i pogrzebach.

Ponadto informację o powyższych ograniczeniach należy wywiesić na drzwiach kościołów, na tablicach ogłoszeń i zamieścić na parafialnych stronach internetowych.

Niezachowanie przepisów grozi karami grzywny.