Diecezja kielecka ma jednego nowego prezbitera

Po sześcioletniej formacji w Wyższym Seminarium Duchownym, święcenia prezbiteratu z rąk Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego przyjął jeden kandydat - diakon Piotr Kozłowski. Uroczystość odbyła się w kieleckiej Bazylice Katedralnej.

Eucharystię, wraz z Biskupem Kieleckim Janem Piotrowskim koncelebrowali m.in. biskupi współpracownicy: Marian Florczyk i Andrzej Kaleta, księża profesorowie seminarium oraz kapłani z parafii, z której pochodzi nowowyświęcony. 

– Stajesz jako jedyny do przyjęcia święceń kapłańskich, ale nie jesteś sam, ponieważ Kościół Chrystusowy jest twoją wspólnotą wiary, która otacza cię serdeczną modlitwą. Żyj głębokim przekonaniem i świadomością płynącą z wiary, że ofiara Jezusa Chrystusa, którą jako kapłan od dziś będziesz sprawował, jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. Razem z Nim oddawaj się Bogu i nie stawiaj granic swojemu zachwytowi wobec Bożego planu miłości, jaki dla ciebie wybrał – powiedział biskup Jan Piotrowski.

Po homilii diakon Piotr Kozłowski złożył przyrzeczenia, a następnie, leżąc krzyżem, modlił się wraz z wiernymi Litanią do Wszystkich Świętych. Poprzez włożenie rąk, biskup oraz obecni w katedrze prezbiterzy, przekazali mu moc Ducha Świętego. Następnie założył on ornat, czyli szatę liturgiczną do sprawowania Mszy św., a także otrzymał dary chleba i wina. Obrzęd zakończył się ojcowskim pocałunkiem pokoju, po którym neoprezbiter koncelebrował swoją pierwszą Eucharystię. 

– Na początku liturgii odczuwałem trochę lęku, ale z czasem Pan Bóg dał mi taki pokój w sercu i zapewnienie, że ta droga, którą wybrałem jest właściwa. Czego mi życzyć? Wytrwałości i świętości, bo myślę, że to najważniejsze w życiu kapłańskim – powiedział ks. Piotr Kozłowski.

W niedzielę, 26 maja będzie on sprawował Mszę prymicyjną w swojej rodzinnej parafii Dobrego Pasterza w Obicach, a  w kolejnych tygodniach we wspólnotach praktyk duszpasterskich. Na okres wakacji, biskup Jan Piotrowski przydzieli mu parafie, w których będzie zastępować księży, którzy udadzą się na urlop. Neoprezbiter pozna swoją placówkę duszpasterską w sierpniu, wraz ze zmianami wikariuszy w całej diecezji.

tekst za: emkielce.pl

>> Homilia Biskupa Kieleckiego i galeria zdjęć

>> Relacja na stronie Radia Kielce