Diecezjalne obchody Światowego Dnia Życia Konsekrowanego

Bracia i siostry zakonne, dziewice i wdowy konsekrowane, spotkali się w Archiopactwie Cystersów w Jędrzejowie na wspólnej modlitwie z okazji Diecezjalnego Dnia Życia Konsekrowanego.

Mszy św. z odnowieniem przyrzeczeń przewodniczył Ksiądz Biskup Andrzej Kaleta.

W homilii biskup podkreślił, jak ważną rolę w życiu Kościoła pełnią osoby konsekrowane. - Pragniemy wyrazić naszą radość, ale i uznanie dla ewangelicznej ofiarności, której przykład dajecie swoim codziennym życiem. Dziękujemy słowami Ojca Świętego Jana Pawła II, jakie skierował do zakonników na Jasnej Górze „Dziękuję dziś razem z wami Trójcy Świętej za dar życia konsekrowanego w naszej ojczyźnie. Za świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z waszych instytutów i za was wszystkich, którzy trudzicie się dla Ewangelii na polskiej ziemi, a także w różnych rejonach świata, zwłaszcza w krajach misyjnych, głosząc, niekiedy aż do heroizmu, dobroć i miłość naszego Zbawiciela, Boga, do ludzi.

Hierarcha przypomniał także, że życie zakonne to przede wszystkim oddanie się na służbę Chrystusowi. - Bez ofiarowania się Chrystusowi i jego Kościołowi, powołanie traci sens. Wtedy przeradza się w realizację osobistego upodobania czy hobby. To ofiarowanie ma dokonywać się w warunkach naszej zwykłej, codziennej aktywności. Zbawiciel nie objawia się nam w sposób spektakularny, ale w zwyczajności naszego codziennego życia. To właśnie tam mamy odnajdywać Pana.

Kaznodzieja dodał, że osoby konsekrowane przypominają ludziom o Bogu. - Często samą swoją obecnością podsuwacie ludziom myśl, że Bóg jest. Im bardziej ktoś chce o Bogu zapomnieć, czy wyprzeć go ze swojego życia, wy jesteście dla niego znakiem sprzeciwu, swego rodzaju milczącym wołaniem „Bóg jest bliżej ciebie, niż ci się wydaje”.

Po homilii zgromadzeni odnowili śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

Dzień Życia Konsekrowanego został ustanowiony przez papieża Jana Pawła II w 1997 roku. Obchodzony jest co roku 2 lutego, w Święto Objawienia Pańskiego.

tekst za: emkielce.pl

>> Homilia Księdza Biskupa