Dni formacji młodych kapłanów

W dniach 11-13 kwietnia 2024 r. w Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej im. Arcybiskupa Jerzego Matulewicza w Skorzeszycach odbyła się I tura seminarium naukowego dla młodych kapłanów.

Zakończone w sobotę wydarzenie wpisuje się w cykl permanentnej formacji intelektualno-duchowej kapłanów nad którą czuwa Ksiądz Biskup Andrzej Kaleta.

Temat tegorocznych Dni Formacji brzmiał: „Efektywna komunikacja niewerbalna. Mowa ciała w praktyce”. Szkolenie w tym zakresie poprowadził działający od 1992 r. na scenie artystycznej pan Ireneusz Krosny. Podczas warsztatów podjął m.in. zagadnienia takie, jak:
- mowa ciała jako najstarszy język świata;
- 5 warunków pozytywnej mowy ciała;
- funkcje mowy ciała;
- znaczenie odległości podczas spotkań i wystąpień publicznych;
- etapy rozmowy z konfliktowymi osobami.

Podjęta tematyka spotkała się z bardzo dobry odbiorem zebranych księży, którzy chętnie zadawali pytania związane z codzienną pracą duszpasterską i katechetyczną, w której mowa ciała ma ogromne znaczenie.

W ostatnim dniu seminarium naukowego młodzi kapłani naszej diecezji zapoznali się z Programem prewencji ws. nadużyć seksualnych naszej diecezji oraz z tzw. „Ustawą Kamilka” wprowadzającą standardy ochrony małoletnich. Ponadto w grupach zajęli się bieżącymi sprawami katechetycznymi szukając odpowiedzi na pytania dotyczące katechezy dzieci oraz formy oceniania uczniów na lekcji religii.

Dziękuję księżom, którzy pozytywnie odpowiedzieli na zaproszenie i aktywnie uczestniczyli w Dniach Formacji. Jednocześnie przypominam, że w dniach 18-20 kwietnia odbędzie się druga tura seminarium naukowego na którą zapraszam pozostałych kapłanów zobowiązanych do uczestnictwa w formacji.

ks. dr Paweł Ścisłowicz
DYREKTOR WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO
KURII DIECEZJALNEJ W KIELCACH