Dzieci komunijne – dzieciom misji

Powoli rozpoczyna się czas I Komunii Świętych w naszej diecezji. Z tym wydarzeniem związany jest Biały Tydzień, który jest czasem radości i wdzięczności dzieci za dar Eucharystii, za miłość Jezusa, którego mogły przyjąć do swoich serc.

Jeden z dni Białego Tygodnia poświęcony jest misjom, a dokładnie dzieciom z krajów misyjnych. Dzieci I-komunijne modlą się za nie i w ich intencji przyjmują Komunię Świętą. Dzieci otrzymują obrazki z modlitwą oraz kopertki. W czasie epidemii jeszcze bardziej pragniemy sobie pomagać! Każdy, kto chce być pomocnikiem Jezusa, w misyjnym dniu Białego Tygodnia może przynieść kopertkę otrzymaną z PDMD. Jest w niej własnoręcznie napisana modlitwa za dzieci z krajów misyjnych i ofiara pochodząca z części jego I-komunijnego prezentu (prosimy o dobrowolne zaangażowanie i składanie ofiar).

Idea ofiarności dzieci komunijnych na rzecz PDMD coraz częściej kierowana jest również do dzieci przeżywających rocznicę pierwszej Komunii świętej, co spotyka się z pozytywnym przyjęciem. Warto zwrócić uwagę, że proponowana w „Misyjnych Materiałach Liturgicznych” katecheza i przygotowana liturgia wraz z homilią dla dzieci pierwszokomunijnych nawiązuje do idei tegorocznego obrazka.

W 2019 r. w akcję przyłączyło się 120 parafii diecezji kieleckiej (nie we wszystkich parafiach była w 2019 r. I Komunia Święta). Zebrane ofiary to 60.200 zł. To bardzo wielka kwota! Wszystkie ofiary wysłano na projekty PDMD w Warszawie. Liczymy, że w tym roku mimo trudności spowodowanej przez pandemię wszystkie parafie diecezji kieleckiej dołączą do tej pięknej akcji dzieci komunijne – dzieciom misji.

Przeżywając w Polsce szczególny Rok poświęcony EUCHARYSTII zachęćmy dzieci i rodziców do tego by swój dar duchowy i materialny złożyli dla tych, którzy pragną uczestniczyć jak my w Ofierze Chrystusa a często nie mają tej możliwości.

Dzień misyjny Białego Tygodnia może być dobrą okazją do włączenia dzieci do Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci (obrzęd przyjęcia w Misyjnych Materiałach Liturgicznych 2019/2020 – otrzymała każda parafia). W tychże materiałach znajduję się plakat na Biały Tydzień.

Wdzięczny za wszelkie dobro i zapał misyjny

 

Ks. Łukasz Zygmunt
DYREKTOR DIECEZJALNY PAPIESKICH DZIEŁ MISYJNYCH

>> Dzieci komunijne dzieciom misji