„Dzieci uśmiechem Boga”

Prywatne Przedszkole im. Kardynała Pietro Marcellino Corradini w Kielcach, prowadzone przez Siostry ze Zgromadzenia Kolegium Świętej Rodziny w Kielcach (ul. Prosta 23) serdecznie zaprasza do skorzystania ze swojej oferty.

Przedszkole to jest już Publicznym Przedszkolem z Oddziałami Integracyjnymi, które realizuje program wychowania przedszkolnego uwzględniający Podstawę programową wychowania przedszkolnego, zapewnia bezpłatne wychowanie, nauczanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, a za każdą dodatkową godzinę pobytu dziecka w przedszkolu pobiera opłatę w wysokości 1,00 zł. oraz przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

W nowym roku przedszkolnym 2019/2020 Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Sióstr Kolegium Świętej Rodziny w Kielcach oferuje: wychowywanie w duchu miłości, wartości ewangelicznych i patriotycznych, w poszanowaniu tradycji i tożsamości narodowej oraz różnorodności kulturowej, a także szacunku do osoby ludzkiej, gdyż wychowanie jest dla Sióstr wyborem miłości, która kształtuje małego człowieka, przynagla do odpowiedzialności i owocuje dynamizmem służby z radością w perspektywie przyszłości. Swoje powołanie realizują pomagając dzieciom i rodzicom w osobistym spotkaniu z Jezusem.

Lokalizacja przedszkola w centrum Kielc, wykwalifikowana kadra pedagogiczna, bogata oferta zajęć dodatkowych dla dzieci, przygotowywane na miejscu 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek), bezpieczny plac zabaw oraz parking, a przede wszystkim rodzinna atmosfera, która buduje więzi serdecznej przyjaźni, wzajemnego zaufania i życzliwości to główne atuty Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Sióstr Kolegium Świętej Rodziny.

Przedszkole czynne jest od 7.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku.

Szczegółowe informacje dotyczące przedszkola znaleźć można na plakatach, stronie internetowej www.przedszkolekatolickie.com.pl oraz na facebooku.    

>> Komunikat Kurii Diecezjalnej
 

S. Nazarena Scopelliti
DYREKTOR PRZEDSZKOLA