Dziękczynienie za 5 lat czuwań Margaretek w Imbramowicach

Margaretki są jak małe kamienie, tworzące solidny mur obronny wokół Kapłanów i Kościoła – mówił ks. Krzysztof Toboła, organizator czuwań Wspólnot Margaretkowych Diecezji Kieleckiej w Sanktuarium Męki Pańskiej w Imbramowicach.

18 września 2020r. Wspólnoty Margaretkowe dziękowały Bogu za 5 lat wspólnej modlitwy w Imbramowicach. Naszemu czuwaniu patronowały w tym czasie w sposób szczególny Bł. Siostry Nazaretanki z Nowogródka.

Comiesięczne czuwania Wspólnot Margaretkowych Diecezji Kieleckiej zostały zainagurowane dokładnie 5 lat temu - 18 września 2015 r. za zgodą i z błogosławieństwem Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego, który opiekę nad tym dziełem powierzył ks. Krzysztofowi Tobole. On też podczas wrześniowego czuwania podczas konferencji przedstawił zebranym szczegółowe dane oraz podjął charakterystykę działania i rozwoju Wspólnot Margaretkowych w naszej Diecezji. Mówił: „Chciałbym podziękować Panu Bogu za Was, za Waszą modlitwę i troskę o uświęcenie kapłanów, bo to właśnie Wasza modlitwa i poświęcenie sprawia, że każdego dnia na nowo kapłani mogą podejmować swoją posługę, mogą sami podążając ku świętości prowadzić do niej powierzonych ich opiece wiernych. W czasie tych 5 lat przybywali, aby się z nami wspólnie modlić wierni z 47 parafii naszej diecezji i diecezji ościennych jak również 130 kapłanów. 25 wspólnot złożyło swoje przyrzeczenie modlitwy w intencji kapłana. Naszym czuwaniom patronowało 58 Świętych, Błogosławionych i Sług Bożych. Obecnie w utworzonej przez nas Księdze Wspólnot Margaretkowych Diecezji Kieleckiej zostało zapisanych 423 Wspólnot Margaretkowych z 44 parafii naszej diecezji, które swoją modlitwą obejmują 270 kapłanów posługujących w Polsce i na świecie”.

O godz. 21.00 rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr hab. Stefan Radziszewski. Modliliśmy się wspólnie dziękując Bogu za otrzymane dary i łaski i prosząc o dalsze błogosławieństwo. W homilii ks. Radziszewski odwołując się do historii życia i męczeńskiej śmierci bł. Sióstr Nazaretanek z Nowogródka zwrócił się do zebranych słowami: „Bł. Siostry Nazaretanki dały nam przykład bezgranicznej miłości do rodziny i kapłaństwa”. 

Podczas procesji z darami przedstawiciele złożyli w darze przygotowaną na tę okazję Księgę Wspólnot Margaretkowych Diecezji Kieleckiej (Tom I i II), w której zapisane są imiona i nazwiska osób modlących się za kapłanów w naszej diecezji. Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu wspólnie modliliśmy się za kapłanów prosząc o ich uświęcenie oraz nowe i święte powołania do Służby Bożej w Kościele. Następnie w czasie błogosławieństwa lourdzkiego pod przewodnictwem Sióstr Norbertanek modliliśmy się Nowenną do Pana Jezusa Cierpiącego. Czuwanie modlitewne zakończyła kompleta.

Dziękując Bogu za wszelkie otrzymane dary i łaski pragniemy podziękować również wszystkim, którzy swoją modlitwą i pracą przyczynili się do rozwoju tego pięknego dzieła. Zapraszamy również do dalszej współpracy. Niech Diecezja Kielecka zakwitnie Margaretkami  tworząc bukiet dziękczynienia za dar powołań i powołanych.

W czuwaniu wzięli udział Wierni i Kapłani z parafii:
- pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Kielcach z ks. Grzegorzem Pałysem
- pw. Św. Józefa Robotnika w Kielcach z ks. Michałem Kościańskim
- pw. Matki Bożej Różańcowej w Smardzowicach z ks. Łukaszem Durajem
- pw. Św. Floriana w Gartatowicach z ks. Tadeuszem Plutą
- pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wolicy- Tokarni z ks. Łukaszem Snochem
- pw. Św. Idziego w Tczycy z ks. Krzysztofem Tobołą
- pw. Św. Andrzeja Apostoła w Sieciechowicach z ks. Wojciechem Oczkowiczem
- pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Kacicach z ks. Piotrem Boś
- pw. Wniebowzięcia NMP w Strawczynie
- pw. Wniebowzięcia NMP w Szańcu
- pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Busku-Zdroju
- pw. Bożego Ciała w Busku-Zdroju
- pw. Św. Marii Magdaleny w Dobrowodzie
- pw. Bożego Ciała w Słomnikach
- pw. Św. Mikołaja w Dłużcu z Ks. Andrzejem Michniewskim (diecezja sosnowiecka)