„Dziękujemy Ojcze Święty, u nas wszystko dobrze” - reportaż w Radiu Kielce

Dokładnie 40 lat temu, 13 maja 1981 r., miał miejsce zamach na życie Jana Pawła II oraz - co wielokrotnie podkreślał papież - dokonało się jego cudowne ocalenie.

W kolejnych latach Ojciec Święty odegrał doniosłą rolę w historii, odbył też wiele pielgrzymek, a 30 lat temu odwiedził Kielce i Masłów. Po śmierci i wyniesieniu na ołtarze został ogłoszony m.in. patronem rodzin.

>> Posłuchaj całej audycji