Forum Młodych „IN TOUCH” na platformie Zoom

Dnia 15 maja 2021 r. na platformie Zoom odbyło się zorganizowane przez Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji Kieleckiej Forum Młodych „IN TOUCH”. Prowadzącym spotkania był ks. Marcin Boryń.

Gościem specjalnym Forum Młodych był znany z  kanału na Youtube (Ksiądz z Osiedla) ks. Rafał Główczyński. Wygłosił on konferencję „Dlaczego chcę odejść z Kościoła?”. Poruszając problem apostazji, omówił najczęstsze przyczyny porzucenia wiary religijnej przez człowieka XXI wieku, podał również możliwe rozwiązania zapobiegnięcia „ucieczki od wiary”.

W trakcie spotkania pod lupę został wzięty temat wpływu pandemii na wiarę młodych. Istotnym punktem Forum Młodych była dyskusja w grupach. Praca w breakout rooms była m.in momentem do rozważania tego, czego brakuje młodzieży w duszpasterstwach, jakie występują w nich bariery komunikacyjne, jak powinien wyglądać schemat  komunikacji na linii: duszpasterstwo diecezjalne – młody człowiek chcący uczestniczyć w życiu Kościoła.

Ponadto, uczestnicy grup mieli za zadanie stworzyć listę potencjalnych gości, których obecność mogłaby uświetnić Spotkania Młodzieży w ich dekanacie oraz opracować konspekt części modlitewnej wydarzenia. Dodatkowo, podczas dyskusji młodzi starali się poszukiwać nowych form integracji wspólnot młodzieżowych. Wyniki prac poszczególnych zespołów były prezentowane na forum ogólnym.

Po podsumowaniu pracy w grupach zaproszono uczestników spotkania do wspólnej modlitwy, która przybrała formę Drogi  Światła. Miejmy nadzieję, że Forum Młodych przyniosło obfite  owoce w sercach i umysłach młodzieży oraz ich duszpasterzy.

Katarzyna Wróblewska
FUNDACJA DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA