Inauguracja nowego Roku Akademickiego

Bp Jan Piotrowski w kościele akademickim św. Jana Pawła II przewodniczył uroczystościom we wspomnienie liturgiczne patrona, które od kilku lat jest obchodzone jako inauguracja roku akademickiego wszystkich kieleckich uczelni. W wypełnionym po brzegi kościele modlili się rektorzy, senaty kilku uczelni, profesorowie, studenci, absolwenci.

Podczas Mszy św. przy ołtarzu papieskim w formie ściennej mozaiki, zostały złożone relikwie św. Jana Pawła II.

Rektor kościoła ks. dr hab. Rafał Dudała zadeklarował dwuletni program edukacyjny, dotyczący analizy 14. encyklik papieskich i połączonych z tym projektów ekumenicznych, wizyt duszpasterstwa akademickiego w więzieniach i szpitalach oraz m.in. debaty oxfordzkiej na temat relacji na styku wiara – rozum.

– Módlcie się, aby się udało. Na stulecie urodzin papieża nie chcemy już tablic i pomników – mówił ks. Dudała.
W homilii bp Jan Piotrowski przypomniał dedykowanie kościoła akademickiego, przekształconego z pierwotnej kaplicy akademickiej, Janowi Pawłowi II. – Mamy okazję, idąc śladami nauczania papieża – misjonarza, teologa, poety i filozofa, pytać siebie o otwarcie własnego serca na działanie Bożej łaski – zaznaczał.

Wspomniał encyklikę „Fidest et ratio” sprzed 21 lat, gdy papież pisał, że „wiara i rozum są jak dwa skrzydła, które wznoszą człowieka do źródła prawdy” oraz treści zawarte w „Kazaniu na Aeropagu”. Biskup przypomniał, jak apostoł Paweł z Trasu przybywając do Aten wszedł w samo centrum starożytnej kultury – co „świadczy o spotkaniu duchowego dziedzictwa Izraela z dziedzictwem Grecji”.

– Wiara Jana Pawła II (…) daje przekonanie, że Bóg posyła Kościół do świata takim, jakim jest – mówił. Zaapelował o poszukiwanie wspólnych płaszczyzn dialogu, który jest drogą do prawdy. Zauważył także, że w czerwcu w 1987 r. w Warszawie Jan Paweł II przypomniał, że „ludzkie zapotrzebowania łączą się z wymiarem słowa, logosu, etosu, głodem wolności, który zaspokaja się przez miłość”. Zaapelował, aby zatrzymywać się przy źródle prawdy, jakim jest Jezus Chrystus, Odkupiciel człowieka.

Kościół akademicki pw. Jana Pawła II poświęcił 19 maja 2014 r. bp Kazimierz Ryczan – był to jeden z pierwszych kościołów „papieskich” w Polsce. Obecnie koncentruje się przy nim jedno z najbardziej aktywnych duszpasterstw na terenie diecezji kieleckiej, nastawione na inteligencję i środowisko akademickie, ale także na ludzi biznesu, młode mamy, działania w kulturze i in.

dziar
tekst za: ekai.pl

* * *

 Msze św. w kościele św. Jana Pawła ll sprawowane są codziennie o godz. 18.30,
a w niedziele i święta o godz. 10.30 i 18.30.

Więcej bieżących informacji na stronie www.wesola54.pl
i na profilu na Facebooku.

* * *

>> Relacja na stronie Diecezjalnego Radia eM

Foto: Janusz Kamiński - Studio "Kamyk"