Inicjatywa "Stop pedofilii"

Kuria Diecezjalna informuje, że Biskup Kielecki Jan Piotrowski wyraził zgodę i udzielił poparcia Komitetowi Ustawodawczemu „Stop pedofilii”. Powyższy komitet tworzą organizacje, które aktywnie przeciwdziałają deprawacji dzieci i młodzieży w naszym społeczeństwie.

>> Komunikat Kurii Diecezjalnej

>> https://stoppedofilii.pl/