Jak paciorki różańca…

W liście apostolskim o różańcu św. Jan Paweł II zachęcał do częstego odmawiania różańca. Dzielił się swoim doświadczeniem tej modlitwy: „Od mych lat młodzieńczych modlitwa ta miała ważne miejsce w moim życiu duchowym: różaniec towarzyszył mi w chwilach radości i doświadczeń. Zawierzyłem mu wiele trosk. Dzięki niemu zawsze doznawałem otuchy”.

Pamiętamy z wielu spotkań, iż Jan Paweł II jako papież, zaproszonym na audiencję gościom rozdawał różańce. Wprowadzając kolejną część tej modlitwy – tajemnice światła – bardzo pragnął rozbudzić we wszystkich wierzących nabożeństwo do Matki Bożej, widząc w  modlitwie różańcowej wielki ratunek dla świata.

Osobisty fotograf Ojca Świętego – Arturo Mari – w książce „Do zobaczenia w Raju” dał wzruszające świadectwo o miłości papieża do Matki Bożej. Napisał: „Szczególną czcią otaczał Najświętsza Maryję Pannę i to również było widać podczas pielgrzymek. Zawsze podkreślał, że czuje się chroniony przez Madonnę. Również w ogrodach watykańskich, podczas spacerów, zatrzymywał się chętnie przed największa kaplicą poświęconą Matce Bożej z Lourdes. Odpoczywał z różańcem, chodził z różańcem – wszystkim dawał w prezencie różaniec, często zapraszając do wspólnej modlitwy. I umarł z różańcem w ręku”.

Miesiąc październik, który przeżywamy w Kościele katolickim poświęcony jest modlitwie różańcowej. Tajemnice różańcowe mówią, że miłość Boża jest nadzwyczaj konkretna i twórcza, że Bóg nie tylko mówi, ale działa, nie tylko obiecuje, ale daje to czego potrzebujemy najbardziej. Różaniec jest zaproszeniem do modlitwy kontemplacyjnej. Wypowiadając słowa zatrzymujemy nasze myśli na rozważanej tajemnicy. Wielu katolików przynależy do tzw. róż różańcowych, które w modlitwie zawierzają wszystkie sprawy Kościoła, parafii i poszczególnych rodzin.

Odnajdźmy  nasz różaniec, może gdzieś zakurzony, walający się w szufladzie i odkryjmy moc modlitwy różańcowej o której tak pięknie mówił Jan Paweł II. W szczególny sposób w tym roku modląc się o pokój na Ukrainie, przetrwanie kryzysu oraz o wierność Bożym przykazaniom

Ks. Marian Fatyga
PROBOSZCZ i DZIEKAN ZE SKALBMIERZA

Skalbmierz, 2 października 2022 r.