Szukam pomocy: Delegat Biskupa Kieleckiego ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży

W sprawie nadużyć seksualnych duchowieństwa wobec małoletnich, Biskup Kielecki Jan Piotrowski 25 czerwca 2015 r. powołał swojego Delegata do wypełnienia tego zadania.

Delegat Biskupa jest „osobą uprawnioną do przyjęcia zgłoszenia od ofiary, jej rodziców, od świadka zdarzenia oraz od osoby, która dowiedziała się z wiarygodnego źródła”. Tym samym jest zobowiązany do sporządzenia odpowiedniego materiału ze spotkania i przekazania go Biskupowi. Na jej podstawie Biskup podejmuje dalsze czynności i działania przewidziane Kodeksem Prawa Kanonicznego i „Wytycznymi” Konferencji Episkopatu Polski.

KONTAKT:

Ks. dr Artur Skrzypek
Delegat Biskupa Kieleckiego ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży

Aleja IX Wieków Kielc 15 A
25-516 Kielce
tel. 508-865-553
delegat.kielce@gmail.com