Szukam pomocy: Poradnia rodzinna

Specjaliści z różnych dziedzin, służący pomocą rodzinie zgodnie z normami katolickiej etyki małżeńskiej oraz zasadami duszpasterstwa rodzin. Oferuje pomoc w różnych problemach, z którymi bo­rykają się rodziny na kolejnych etapach i w różnych dziedzinach życia rodzinnego (poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne, medyczne, duszpasterskie). Służy bezpłatną pomocą młodzieży, małżonkom, rodzicom, osobom samotnym poprzez posługę wolontariuszy świeckich (pedagogów, psychologów, prawników i lekarzy oraz przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji pozarządowych) oraz duszpasterzy.