Jubileusz kapłaństwa i pracy misyjnej ks. Antoniego Sokołowskiego

W Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w rodzinnej ropczyckiej farze, odbył się Jubileusz 35-lecia kapłaństwa ks. Antoniego Sokołowskiego - w tym 25 lat pracy misyjnej na Wybrzeżu Kości Słoniowej.

W uroczystości uczestniczyli Biskup Kielecki Jan Piotrowski oraz koledzy kursowi ks. Antoniego: bp Andrzej Kaleta i ks. dziekan Jan Jagiełka - proboszcz ze Szczekocin. Z Afryki przybyli br. Cezary Czerwiński pracujący w Jamoussoukro w Bazylice Matki Bożej Pokoju na Wybrzeżu Kości Słoniowej i ks. Andrzej Zawadzki pracujący w Buyo w parafii św. Jana Ewangelisty, którą przejął po ks. Antonim. Do grona Jubilatów dołączył również pproboszcz ropczyckiej parafii ks. dr Stanisław Mazur obchodzący również 35-lecie kapłaństwa.

Bp Jan Piotrowski w swej 40-letniej posłudze kapłańskiej przez 10 lat podejmował trud pracy misyjnej w Afryce - w Kongo i w Peru - w Ameryce Południowej. W 2018 r. wraz z kilkoma księżmi odwiedził placówki misyjne na Wybrzeżu Kości Słoniowej w diecezji San Pedro. Zapoznał się z efektami pracy swoich misjonarzy ich trudami, bolączkami, radościami i z lokalnymi wspólnotami. Podczas jubileuszowej Eucharystii wygłosił homilię, w której zwrócił uwagę na fakt, że misjonarz to nie tylko kapłan czy siostra zakonna, ale każdy ochrzczony jest misjonarzem i swoim życiem, słowem i przykładem powinien dać świadectwo przynależności do Chrystusa, być misjonarzem w swoim środowisku oraz być odpowiedzialnym za dzieło misyjne Kościoła. Będąc naocznym świadkiem efektów pracy misyjnej swoich misjonarzy wyraził uznanie za ich pracę duszpasterską, zaangażowanie, chęci pracy ewangelizacyjnej oraz dokonań w sferze materialnej placówek misyjnych. Podkreślił piękno kościoła i całego zaplecza parafii w Buyo wybudowanych przez ks. Antoniego oraz zaplecza socjalnego dla katechistów którzy w tamtych realiach odległych wiosek są  jego „rękami”. Sami się uczą i przekazują wiarę, wiedzę religijną, przygotowują młodych i dorosłych do przyjęcia sakramentów, dbają o oprawę liturgiczną Mszy św.

Obecna misja w Djoroutou była pod względem egzystencjalnym bardzo trudnym miejscem pracy ze względu na brak wody, prądu, fatalnego stanu dróg, dużej odległości od miasta diecezjalnego San Pedro, ale również została przygotowana do dobrego funkcjonowania dzięki zaangażowaniu parafian i zapobiegliwości ks. Antoniego. Teraz przed nim nowe wyzwanie tj. tworzenie drugiej na Wybrzeżu Kości Słoniowej parafii pod wezwaniem św. Jana Pawła II w mieście Soubre. Ponieważ w obecnym 2020 r. wypada 100. rocznica urodzin Papieża, a będąc na pielgrzymce na Wybrzeżu Kości Słoniowej utworzył 30 lat temu diecezję San Pedro. Biskup Jean Jacques Koffi oi Koffi pragnie, aby rzeczywistym owocem tych rocznic była świątynia pod Jego wezwaniem. Należy zaznaczyć, że św. Jan Paweł II cieszy się wśród Afrykańczyków wielkim uznaniem i szacunkiem.

Latem 2018 r. bp Koffi oi Koffi odwiedził Polskę, pielgrzymował śladami Jana Pawła II nawiedzając ważniejsze miejsca związane z jego życiem i pracą, a on sam został biskupem z jego nominacji. Cichym dodatkowym atutem, by ta świątynia była wybudowana jest fakt, że będzie ja budował kapłan Polak, którego młodość, lata seminaryjne i wczesne kapłaństwo upłynęły w świetle życia i nauczania Jana Pawła II.

We Mszy św. uczestniczyli również byli i obecni misjonarze z Polski i z zagranicy, których przedstawicielem był ks. Jan Fecko - dyrektor Centrum Formacji Misyjnej z Warszawy, a pracujący wcześniej w Afryce i Belgii oraz księża z diecezji kieleckiej, tarnowskiej, rzeszowskiej i innych. Swoją obecność zaznaczyli parafianie z Proszowic oraz wiele gości z kraju i z zagranicy.

Przed poświęceniem ziół, w tę piękną uroczystość Matki Bożej Zielnej, kiedy przynosimy do kościoła owoce swojej pracy ks. Antoni serdecznie podziękował bp. Piotrowskiemu za sprawowaną Eucharystię, wygłoszone Słowo Boże i ojcowska opiekę nad wszystkimi misjonarzami wywodzącymi się z diecezji kieleckiej, a pracującymi w różnych zakątkach świata. Jednocześnie dziękował Panu Bogu za kapłańskie wybranie, za dar pracy misyjnej. Podkreślił znaczenie rodziny, jako miejsca przekazania wiary, nauki, pracy, rozwijania talentów, zdobywania praktycznej wiedzy, która na misjach jest bardzo potrzebna i daje obfite owoce.

Podziękowaniem objął znajomych, przyjaciół, dobroczyńców i darczyńców żywych i zmarłych, którzy przyczynili się do wspólnego budowania Kościoła Misyjnego. Zaznaczył, że jego placówki misyjne odwiedziło ok. 20 osób z grona zebranych na Jubileuszu, mogli oni naocznie przekonać się o tym, że ich dar serca został wykorzystany właściwie. Prosząc o dar modlitwy i potrzebne łaski dziękował za obecność i zaangażowanie misyjne.

Biesiadzie misyjnej towarzyszyła wystawa misyjna przygotowana w celu przedstawienia zebranym gościom tego, co w Afryce jest piękne, trudne, radosne, co zniewala i zachęca by tam wracać i pracować.

Mieczysława Sokołowska