Kapelani strażaków spotkali się w Seminarium

W piątek, 12 kwietnia 2024 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach odbyło się spotkanie kapelanów Straży Pożarnej posługujących w diecezji kieleckiej.

Na zaproszenie Świętokrzyskiego Kapelana Strażaków ks. Marka Mrugały odpowiedzieli kapelani powiatowi i gminni. W spotkaniu wzięli udział także: nadbrygadier Krzysztof Ciosek – Świętokrzyski Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach oraz druh Ryszard Januszek – Dyrektor Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kielcach.

Głównym punktem spotkania była Msza św. pod przewodnictwem i z homilią Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego, która była celebrowana w seminaryjnej kaplicy św. Kazimierza.

– Mówiąc do strażaków, Ojciec Święty Franciszek porównał ich do miłosiernego samarytanina, przypominając, że bohater tej przypowieści swoim przykładem ukazuje nam współczucie oraz czułość Boga. Podkreślał, że braterstwo stanowi odpowiedź na potrzebę budowania lepszego społeczeństwa, ponieważ ów obcy, którego spotykam zranionego przy drodze, jest moim bratem. Wy, strażacy, reprezentujecie jeden z najpiękniejszych wyrazów długiej ludzkiej tradycji solidarności, zapuszczającej swe korzenie w ewangelicznym altruizmie – powiedział biskup Piotrowski.

Podkreślił także, że każde dobro ma swoje drogi. – Ono zawsze będzie tam, gdzie jest dobry, sumienny i uczciwy człowiek w swoim życiowym powołaniu, a takim jest powołanie strażaka. Ten zawód i ta służba ochotnicza to coś wyjątkowego, bowiem mają one charakter misji. A misja jest posługą ludziom wtedy, gdy jest potrzeba, od małych po wielkie wypadki, do jakich dochodzi. Jest to misja posługi wobec osób, których nie można zostawić samymi sobie wśród trudności. Jest to misja posługi na rzecz dobra wspólnego społeczeństwa, gdzie - zwłaszcza w chwilach kryzysu - zachodzi konieczność obecności zdrowych, wiarygodnych sił, pracujących ofiarnie i wytrwale – dodał.

 

Księża kapelani obradowali w sali rektoralnej w gmachu naszego Seminarium. Jednym z omawianych tematów był zbliżający się Dzień Strażaka, który łączy się ze wspomnieniem św. Floriana - patrona strażaków.

xmhas