Kapituła Kolegiacka przy Bazylice w Miechowie

Prepozyt Kapituły:
ks. Franciszek Siarek, 2019

Scholastyk:
ks. Jan Nowak, 2014

Kustosz:
ks. Stanisław Słowik, 2017

Kanonicy Gremialni Kapituły Kolegiackiej:
ks. Ryszard Niemiec, 1997
ks. Adam Zdzisław Pawlik, 2016
ks. Mieczysław Robak, 2018
ks. Franciszek Siarek, 2018
ks. Tadeusz Szlachta, 2003
ks. Jan Zwierzchowski, 2017

Kanonicy Honorowi Kapituły Kolegiackiej:
ks. Zbigniew Abramowicz, 2017
ks. Bogdan Adamus, 2018
ks. Władysław Banik, 2011
ks. Jerzy Bielecki (arch. częstochowska), 2022
ks. Jacek Bonio, 2022
ks. Adam Bucki, 2008
ks. Zbigniew Chajski, 2020
ks. Tadeusz Cudzik, 2004
ks. Krzysztof Czaja (arch. gdańska), 2022
ks. Stanisław Gil, 2010
ks. Adam Grzesiński, 2022
ks. Romuald Iskra, 2014
ks. Witold Janocha, 2017
ks. Jacek Klanowski, 2022
ks. Jerzy Korona, 2017
ks. Leszek Kowalczyk, 2018
ks. Waldemar Krochmal, 2020
ks. Edward Kuzka, 2016
ks. Stanisław Latosiński, 2008
ks. Krzysztof Leśniak, 2011
ks. Andrzej Lisowski, 2018
ks. Marek Luty, 2010
ks. Jerzy Marcinkowski, 2011
ks. Piotr Markielowski, 2010
ks. Henryk Młynarczyk, 2008
ks. Edward Molenda, 2019
ks. Adam Pajda, 2011
ks. Czesław Parkita, 2017
ks. Zygmunt Pawlik, 1997
ks. Eustachiusz Ptak, 2011
ks. Mariusz Rarak, 2019
ks. Mieczysław Robak, 2016
ks. Tomasz Siemieniec, 2014
ks. Zenon Stępień, 2018
ks. Piotr Szpyrka, 2017
ks. Marek Szyba, 2016
ks. Józef Szymański, 1997
ks. Marek Szymkiewicz, 2011
ks. Stanisław Włosowicz, 2001
ks. Piotr Zagała, 2010
ks. Stanisław Zieliński, 2020

Kanonicy seniorzy:
ks. Czesław Biskup, 2003
ks. Jan Dudek, 2001
ks. Andrzej Głuchowski, 2001
ks. Wiesław Hart, 1997
ks. Jan Józef Janicki, 2001
ks. Eugeniusz Kołomański, 1997
ks. Czesław Krzyszkowski, 1997
ks. Wacław Ligór, 2004
ks. Władysław Ogonowski, 2001
ks. Jan Rudecki, 1997
ks. Lucjan Słota, 2004
ks. Daniel Wojciechowski, 1997