Kard. Dziwisz wprowadził relikwie bł. Jana Pawła II do Bazyliki w Wiślicy

„Rozmawiałem z Ojcem Świętym Franciszkiem na temat daty kanonizacji Jana Pawła II. Najbardziej prawdopodobna wydaje się być pierwsza niedziela po Wielkanocy – niedziela Miłosierdzia Bożego” – mówił 7 września 2013 r. w Wiślicy kard. Stanisław Dziwisz podczas uroczystości wprowadzenia do tamtejszej Bazyliki relikwii krwi bł. Jana Pawła II. Zorganizowano je w ramach tzw. Wielkiego Odpustu Wiślickiego, który zakończy się jutro.

Dzisiaj Mszy św. w południe przewodniczył metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz, który także wygłosił homilię. Była ona poświęcona w większości wspominaniu Jana Pawła II, jego związków z Wiślicą i Krakowem i zobowiązaniom, które dla wiśliczan wynikają z otrzymania relikwii.

Kard. Dziwisz, jako prawdopodobną datę kanonizacji przedstawił niedzielę Miłosierdzia Bożego w 2014. „Rozmawiałem z Ojcem Świętym Franciszkiem na temat daty kanonizacji Jana Pawła II. Najbardziej prawdopodobna wydaje się być pierwsza niedziela po Wielkanocy – niedziela Miłosierdzia Bożego” – mówił kard. Dziwisz, przypominając, że 30 września Ojciec Święty ustali i poda datę kanonizacji.

„Poprzez przekazanie relikwii krwi Jan Paweł II będzie jeszcze bardziej obecny wśród was, w wiślickiej świątyni. W jej dzieje wpisał się jako Karol Wojtyła - jako biskup krakowski, a potem jako biskup Rzymu” – mówił kard. Dziwisz.

Metropolita krakowski zwrócił także uwagę na współczesne zagrożenia, szczególnie „życie bez Boga, które staje się życiem bez fundamentów, budowaniem na piasku”. Sporo uwagi poświęcił także planowanej wizycie papieża Franciszka na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie.

„W jakiej krainie chcemy go przyjąć, czy to będzie kraina Jezusa i Jego Najświętszej Matki? Pytam o to głównie młodzież. Niech te pytania mobilizują nas do odpowiedzi, do pracy” – mówił kard. Dziwisz.

W uroczystej celebrze z udziałem ponad 40 kapłanów – członków kapituły wiślickiej, kieleckiej, miechowskiej i innych uczestniczyli także m.in. parlamentarzyści, władze samorządowe, licznie przybyli parafianie oraz piesi pielgrzymi z Czarnocina i Chotla Czerwonego, którzy przyszli pieszo, zgodnie z tradycją dawnych kompanii pielgrzymkowych na Odpust Wiślicki.

Wszyscy oddali cześć relikwiom bł. Jana Pawła II przez ucałowanie. „Od dzisiaj pozostaną one w Bazylice do kultu publicznego” – zapowiada ks. prałat Wiesław Stępień, proboszcz i kustosz wiślicki.

Karol Wojtyła – jako biskup i kardynał – gościł w Wiślicy dwukrotnie. Szczególnym wydarzeniem z jego udziałem była w 1966 r. koronacja Matki Bożej Łokietkowej, zwanej Uśmiechniętą, która znajduje się w ołtarzu głównym świątyni, a dokonali jej Prymas Stefan Wyszyński i abp Karol Wojtyła. Przybyło wówczas ok. 40 tys. pielgrzymów. W 1974 r. kard. Wojtyła gościł w Wiślicy z okazji odnowienia kapituły wiślickiej. W 2004 r. jako Jan Paweł II uroczystym breve nadał wiślickiej kolegiacie tytuł bazyliki mniejszej

W tym roku uroczystości odpustowe w Wiślicy odbywają się od 6 do 8 września. Zakończą się – w święto Matki Boskiej Siewnej, z uroczystym święceniem ziarna. Kazanie tego dnia wygłosi ks. Roman Grek - rektor Misyjnego Seminarium Redemptoris Mater z Kijowa na Ukrainie.

Uroczystości wiślickie wiążą się z tradycją tzw. Wielkiego Odpustu, obchodzonego od setek lat, który zawsze odbywał się z udziałem znamienitych gości m.in. królowej Jadwigi. „Nie tylko królowej, bo i Władysława Jagiełły, czy Władysława Łokietka. Dwór królowych liczył ok. 60 osób, królewski ok. stu, z możnowładcami, książętami, kapitułą sandomierską i krakowską” – wyjaśnia ks. Wiesław Stępień.

Podczas trzech dni odpustu wierni mogli się m.in. modlić Liturgią Godzin z kapitułą wiślicką, podczas Nieszporów o Narodzeniu NMP, Godzinek do Matki Bożej.

Wiślica należy do najstarszych miejscowości w Polsce. Najdawniejsze ślady osadnictwa pochodzą z IX wieku. Wówczas osada była centralnym ośrodkiem państwa Wiślan. Tutaj Kazimierz Wielki ogłosił w 1347 r. statuty wiślickie.

Od XVII w., w wyniku zniszczeń spowodowanych m.in. wojnami szwedzkimi, nastąpił powolny schyłek miasta. Po upadku powstania styczniowego Wiślica utraciła prawa miejskie.

Bazylika wiślicka to zarazem diecezjalne sanktuarium Matki Bożej Łokietkowej, zwanej Uśmiechniętą. Gotycki, kamienny kościół budowano w latach ok. 1350-1360 i ok. 1370-1380 z fundacji Kazimierza Wielkiego.

Wybudowano go na pozostałościach dwu kolejnych kościołów romańskich: kościoła św. Mikołaja (z XI/XII w.) i kościoła z 3. ćw. XIII w. Po uszkodzeniach w 1915 r. wywołanych działaniami wojennymi, kościół został częściowo zrekonstruowany w latach 1919-26. Od 2004 r. posiada tytuł bazyliki mniejszej.

Z Wiślicy wyrusza od 32 lat piesza pielgrzymka kielecka na Jasną Górę.

dziar
tekst za: www.ekai.pl

Przeczytaj: Pełny tekst homilii kard. Stanisława Dziwisza

Foto: Janusz Kamiński - Studio "Kamyk"