Kiedy należy schować figurę Zmartwychwstałego Chrystusa?

Figura Chrystusa Zmartwychwstałego, Paschał oraz krzyż z czerwoną stułą pozostają przy ołtarzu do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego włącznie! Nie należy chować wcześniej figury Chrystusa Zmartwychwstałego!

Zgodnie z  zaleceniem umieszczonym w  Ceremoniale liturgicznej posługi biskupów (CLPB, nr 393) dopiero w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego po ostatniej Mszy św. należy usunąć czerwoną stułę z krzyża procesyjnego, a także usunąć z prezbiterium figurę Chrystusa Zmartwychwstałego oraz Paschał. Paschał należy umieścić przy chrzcielnicy. Zapala się go przy każdym sprawowaniu sakramentu chrztu i od niego zapala się świece nowo ochrzczonych.

Jeżeli chrzcielnica znajduje się w  prezbiterium, paschał należy schować i wystawiać jedynie na chrzest. Zapalony paschał umieszcza się także przy trumnie w czasie pogrzebu.

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego nie kończy okresu wielkanocnego - figura Chrystusa Zmartwychwstałego pozostaje więc przy ołtarzu do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego (zobacz: Kalendarz liturgiczny Diecezji Kieleckiej, strona 117).