Kolejny dzień Nowenny Młodych ze Świętym Józefem za nami

W dniu 23 lipca br. w kaplicy „Na wodzie” pw. św. Józefa Rzemieślnika w Ojcowie odbył się kolejny dzień Nowenny Młodych ze św. Józefem pod hasłem „PoDARuj MIŁOŚĆ jak ŚWIĘTY JÓZEF”.

O godz. 18.00 rozpoczęła się  Eucharystia, której przewodniczył ks. Dariusz Węgrzyn, moderator Ruchu Czystych Serc diecezji kieleckiej, homilię wygłosił ks. Bartosz Michta, który modlił się za nas „abyśmy przynosili w swoim życiu dobre owoce, aby Bóg wycinał z naszego życia to co jest złe, tę latorośl, która nie przynosi owocu. Abyśmy mogli i umieli w swoim życiu rozpoznać to co nam służy i buduje w nas miłość i prowadzi do świętości, a co ciągnie na w dół”.

Pod przyjęciu Pana Jezusa w Komunii Świętej wspólnie, jako członkowie wspólnoty Ruchu Czystych Serc odmówiliśmy Modlitwę Zawierzenia, która jest dla nas drogowskazem na drodze czystej i pięknej miłości, to także pomocą w realizacji naszych zobowiązań wynikających z chrztu oraz bierzmowania.

Przewodnią myślą katechezy dla Młodych, którą wygłosił ks. Tomasz Szczepanik, był temat „MIŁOŚĆ to UMIŁOWANIE”. Każdy otrzymał karteczki, na których mógł zapisać pytanie oraz kilka najważniejszych zdań zapamiętanych z katechezy.

Ks. Tomasz Szczepanik rozpoczął swoją katechezę od Ewangelii dot. pierwszego rozmnożenia chleba. Pan Bóg zaprosił nas w to niezwykłe  miejsce właśnie w tym momencie życia, w którym jesteśmy. My jako pierwsi zostaliśmy umiłowani przez Boga, to On obdarował nas miłością bezinteresowną, która nie stawia warunków. Bóg stworzył nas z miłości, bo jesteśmy jego umiłowanymi dziećmi i nigdy z nas nie zrezygnuje. Największym znakiem miłości Boga wobec nas jest krzyż, Jezus zapłacił za mnie i Ciebie najwyższą cenę miłości - dar z samego siebie.
Ale ta miłość Boża wymaga odpowiedzi. To Jezus pokazał nam jak mamy kochać siebie i drugiego człowieka, którego stawia na naszej drodze. Jesteśmy Jego narzędziem, kiedy miłujemy innych. Naszym zadaniem jest dostrzeżenie czyjegoś wołania o miłość. Jeśli będziemy trwać przy Bogu nigdy nie będziemy głodni bo to On zatroszczy się o nasz głód, nasz głód miłości.
Bez Boga nie potrafimy nic dobrego uczynić tylko grzeszyć, tylko On po przez swoją łaskę uczy na kochać siebie i drugiego człowieka miłością czystą i bezinteresowną. To On jest źródłem naszej miłości, to do Niego przychodzimy aby uzdrawiał nasze zranione serca i obdarzał nas czystym sercem.

Dostrzeżenie tej miłości w naszym zabieganym życiu jest coraz trudniejsze dlatego potrzeba nam czystego serca otwartego na słuchanie tego Słowa, które Bóg chce nam przekazać. Ksiądz zaznaczył, że najważniejszą informacją jaką powinniśmy usłyszeć dzisiejszego dnia to: Jestem ukochanym dzieckiem Boga.

Podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu wypraszaliśmy u Jezusa za wstawiennictwem Świętego Józefa dar czystego serca, abyśmy mogli z naszego życia czynić czysty dar z samego siebie. Członkowie Ruchu Czystych Serc wraz z ks. Węgrzynem rozważali słowa Jezusa wypowiedziane do Alicji Lenczewskiej, zaczerpnięte z „Dziennika duchowego” polskiej mistyczki. W trakcie uwielbialiśmy Boga ukrytego w Najświętszym Sakramencie.

Na zakończenie spotkania odmówiliśmy Litanię do świętego Józefa, a kapłan pobłogosławił Najświętszym Sakramentem zgromadzonych wiernych.

Oprawę liturgiczną i muzyczną spotkania zapewnili członkowie Ruchu Czystych Serc. W intencji młodzieży naszej diecezji sprawował Eucharystie i modlił się wraz z nami ks. Marcin Boryń, diecezjalny duszpasterz, wspólnie 23-go dnia każdego miesiąca modlimy się w ramach przygotowań Światowych Dni Młodzieży 2023 w Lizbonie i również tą inicjatywę zawierzaliśmy Świętemu Józefowi, tak abyśmy mogli jak najlepiej przygotować się do to tego wyjątkowego czasu dla nas młodych, przyjąć zaproszenie Ojca Świętego i odwiedzić ziemię Maryi w Portugalii.

Szczególne podziękowania kierujemy w stronę ks. proboszcza Stanisława Langnera za serdeczne przyjęcie i możliwość zorganizowania tego szczególnego dnia Nowenny do Świętego Józefa oraz za przyjęcie członków Ruchu w domu rekolekcyjnym i wspólną modlitwę za wstawiennictwem bl. Salomei oraz przybliżenie nam historii i duchowości tego ważnego miejsca na mapie naszej diecezji.

Serdeczne Bóg zapłać ks. Bartoszowi Michcie za skierowane do nas Słowo Boże podczas homilii, ks. Tomaszowi Szczepanikowi za wygłoszenie katechezy.

W czasie całego spotkania była możliwość skorzystanie z Sakramentu pokuty i pojednania, za tę posługę dziękujemy ks. Wojciechowi Oczkowiczowi. Wspólnie z nami modlił się ks. Andrzej Wojarski, dekanalny duszpasterz młodzieży z przedstawicielami.

Przybyliśmy na kolejne spotkanie ze Święty Józefem prosić go tym razem o dar miłości umiłowanej, którą odczytujemy jako bezinteresowny darem z samego siebie dla drugiego człowieka. To już drugi kościół pod wezwaniem Opiekuna Świętej Rodziny w diecezji kieleckiej, który nawiedzamy zanosząc intencje modlitewne ukryte w naszych sercach. Święty Józefie prosimy Cię o dar miłości umiłowanej, abyśmy potrafili przyjąć Bożą miłość, i abyśmy tą miłością obdarzali innych w darze z samego siebie. My młodzi chcieliśmy po przez modlitwę zawierzyć to co w naszych sercach potrzebuje umiłowania, a szczególnie prosić o łaskę czystości serca Świętego Józefa.

Kolejny dzień Nowenny Młodych ze Świętym Józefem już za nami. Był to dla nas młodych czas łaski, modlitwy i adoracji Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramentem. Każdy z nas przyjechał na spotkanie prosząc Świętego Józefa w różnych intencjach i prośbach, bo my młodzi wiemy jak wiele On, opiekun Świętej Rodziny pragnie wyprosić łask u Jezusa dla nas.

Pod koniec spotkania była możliwość zabrania ze sobą czasopisma „Miłujcie się!”. Wierzymy, że to wydarzenie pomoże nam jeszcze lepiej wykorzystać otrzymany o Boga dar - umiłowanie! Święty Józefie wypraszaj nam dar miłości umiłowanej!

Maria Boś
Dominika Krzemińska
ANIMATORZY RCS DK

Ks. Dariusz Węgrzyn
DIECEZJALNY MODERATOR RCS DK