Konferencja naukowa archiwistów kościelnych

W dniach 23-25 maja 2014 r. po raz pierwszy w Kielcach odbyła się konferencja naukowa archiwistów kościelnych: Rubrycele i schematyzmy kościoła w Polsce. Dzieło związane jest z inicjatywą badawczą Archiwum Diecezjalnego.

Patronat honorowy nad tym roboczym spotkaniem objął Biskup Kielecki Kazimierz Ryczan, Klasztor Klosterneuburg oraz Prezydent Miasta Kielce – Wojciech Lubawski.

Ks. dr Andrzej Kwaśniewski, Dyrektor Archiwum w mowie wstępnej podkreślił, że ta konferencja jest najważniejszym wydarzeniem podczas obchodów 75 rocznicy założenia Archiwum Diecezjalnego w Kielcach. Tomasz Bogucki – Przewodniczący Rady Miasta Kielc podkreślał, że miasto jest zainteresowane tym, co dzieje się w tejże 75-letniej instytucji. Odczytał on również List Pana Prezydenta, w którym wskazano na ważną rolę archiwum w funkcjonowaniu Miasta Kielce.

Podczas konferencji wygłoszono 23 prelekcje. Wśród referentów były takie osoby jak bp. prof. dr hab. Jan Kopiec - ordynariusz gliwickiej oraz ks. prof. dr hab. Anzelm Weiss z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

W sobotę, 24 maja 2014 r. goście mieli możliwość zwiedzenia Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach oraz zobaczenia bogatego księgozbioru rękopisów i starodruków. Ten punkt programu przygotowało Koło Historyczne WSD w Kielcach. Było to okazją do prezentacji kieleckiego środowiska teologicznego, z którego wywodzi się kultura intelektualna w Kielcach. Konferencja o charakterze ogólnopolskim przyczyni się zapewne do promocji Kielc i nowego środowiska naukowego stworzonego przy archiwum. Z kolei w niedzielę uczestnicy wzięli udział w objeździe naukowym po zabytkach Kielc i diecezji.

Al. Patryk Kundera
Koło Historyczne WSD Kielce

Zobacz także: Relację na stronie WSD