Konferencja naukowa w Miechowie

W dniach 27–28 maja 2015 r. w Klasztorze Bożogrobców w Miechowie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa: „Bożogrobcy w służbie Sanktuarium Świętego Grobu Jerozolimskiego Naszego Pana Jezusa Chrystusa w Miechowie”. Patronat honorowy objął biskup kielecki Jan Piotrowski.

Początki Zakonu Bożogrobców sięgają roku 1099, kiedy rycerz Godfryd de Bouillon utworzył przy Św. Grobie w Jerozolimie kapitułę opiekunów Grobu Bożego składającą się z duchownych. Do Miechowa sprowadził zakonników rycerz Jaksa h. Gryf. Za zgodą patriarchy jerozolimskiego Almeryka przywiózł do Miechowa kilku duchownych z kanonikiem Marcinem, którego zwano Gallusem. W Miechowie z fundacji Jaksy wybudowano kościół i klasztor. Założone przez klasztor miechowski liczne filie podlegały przełożonemu miechowskiemu, który w późniejszym okresie stał się prepozytem generalnym. Klasztor został skasowany w 1819 r., ale jego sława przetrwała. Obecnie jest tu ważne sanktuarium, należy do najciekawszych miejsc w Polsce, a kiedyś było tu też centrum życia intelektualnego bożogrobców w Polsce; czego dowodem jest spuścizna literacka – rękopisy i starodruki.

Dwudniowe spotkanie miało interesujący przebieg i oprócz zaproszonych gości uczestniczyli w nim mieszkańcy miasta oraz młodzież szkół miechowskich. Na konferencji wygłoszono 18 referatów. Prelegentami byli pracownicy naukowi licznych ośrodków badawczych w Polsce: Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu M. Curie Skłodowskiej w Lublinie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Kiecach oraz dyrektor Archiwum Diecezjalnego w Kielcach.

Tematyka referatów była zróżnicowana od historii zakonu i jego działalności do omówienie takich zagadnień jak: organizacja średniowiecznego zbioru biblioteki klasztornej, architektura kościoła, duchowość, liturgia zakonu. Profesorowie Bogdan Rok i Marian Chachaj przedstawili edycję diariusza bożogrobca Jacobiego Lanhausa, który wyjechał do Rzymu i pozostawił w rękopisie dziennik z lat 1768-1769. Diariusz ten stanowi obecnie kapitalne źródło wiedzy o mentalności i życiu codziennym. Konferencję podsumował prof. dr hab. Henryk Gapski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który zwrócił uwagę na dobre przygotowanie konferencji i oparcie jej na rzeczywistych badaniach źródłowych.

Spotkanie w Miechowie było ważnym wydarzeniem naukowym, a ostatnia konferencja poświęcona bożogrobcom odbyła się przed 20 laty. Wśród referentów występował wówczas nieodżałowanej pamięci, niedawno zmarły ks. prof. Daniel Olszewski autor 350 prac poświęconych historii kościoła i diecezji kieleckiej, współzałożyciel Towarzystwa Przyjaciół Archiwum. Przy Archiwum Diecezjalnym w Kielcach w którym od kilku lat działa Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego i zostało utworzone Studium Historii Diecezji Kieleckiej, powstaje Zespół do Badań nad Dziejami Bożogrobców, którego celem będą badania naukowe. Plan archiwum obejmują pomysły późniejszych konferencji naukowych: kapituły, klasztory, parafie diecezji kieleckiej.

Na zakończenie konferencji bp Jan Piotrowski w serdecznych słowach podziękował organizatorom i powiedział, że tym co nas łączy jest troska o sanktuarium i opracowanie programu do dalszych badań. Tworzenie tego wielkie dzieła musi wyrazić się w realnej pracy. Miechów daje wiele możliwości odkrywczych. „Historia nie lubi ludzi leniwych” – mówił bp Piotrowski - trzeba docierać do źródeł i jeśli jest jakaś przestrzeń - to należy ją wypełnić. Obecnie taką przestrzenią jest Grób Boży i jego historia. Życzył organizatorom spotkania, aby to, co będzie wynikiem pokonferencyjnych ustaleń wpłynęło na unormowanie wiedzy o świętym miejscu naszej diecezji. Nie ma przyszłości bez przeszłości - takim akcentem zakończyła się ogólnopolska konferencja naukowa w Miechowie.

Maria Spława-Neyman
Towarzystwo Przyjaciół Archiwum
Diecezjalnego im. bł Wincentego Kadłubka

Zobacz: Galeria zdjęć

Zobacz: Relacja na stronie WSD

Zobacz: Facebook