Kongregacja Księży Dziekanów

Uprzejmie informuję, że na dzień 28 stycznia 2021 r. (czwartek) została zaplanowana Kongregacja Księży Dziekanów. Początek o 10.00 w Kurii Diecezjalnej. W razie niemożności udziału Księdza Dziekana, zapraszamy Jego zastępcę.

ks. Adam Perz
KANCLERZ KURII