Ks. prof. Przemysław Kantyka Konsultorem Rady KEP ds. Ekumenizmu

Podczas 384. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, 8 października 2019 r., biskupi dokonali wyborów do gremiów Episkopatu oraz do instytucji kościelnych podległych Konferencji Episkopatu Polski.

W gronie powołanych do ww. gremiów znalazł się prezbiter naszej diecezji: ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka, który został powołany na Konsultora Rady ds. Ekumenizmu. Księdzu Profesorowi gratulujemy!