Księgozbiór ks. Wojciecha Strzemeskiego (XVI w.)

We wtorek, 8 kwietnia 2014 r. w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach odbyło się spotkanie Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego w Kielcach im. bł. Wincentego Kadłubka, na którym ks. dr Andrzej Kwaśniewski wygłosił referat: „Starodruki z księgozbioru kanonika kieleckiego Wojciecha Strzemeskiego (XVI w.)”.

Referent opowiadał m.in.: jak odróżnić w bibliotece seminaryjnej druki kapitulne od innych, porównał wielkość zbioru ks. Wojciecha Strzemeskiego i księgozbioru Kapituły Kieleckiej. Omówione zostały związki kanonika z krakowskimi warsztatami introligatorskim oraz tamtejszym rynkiem księgarskim. W skład prywatnej biblioteki Strzemeskiego wchodziły takie dzieła jak: pisma Ojców Kościoła, kard. Hozjusza, ks. Sokołowskiego oraz bp. Kromera, w tym dzieła historyczne oraz z dziedziny teologii pozytywno-kontrowersyjnej.

Ks. Kwaśniewski ogłosił przekazanie dla archiwum relikwii bł. Zofii Czeskiej, która pochodziła z terenów diecezji kieleckiej oraz zapowiedział diecezjalną pielgrzymkę do Miechowa, która odbędzie się w sobotę, 17 maja 2014 r.

Na spotkanie przybyło ok. 40 osób w tym goście z Krakowa, alumni seminarium kieleckiego oraz przedstawiciele kieleckiego środowiska akademickiego. Na zakończenie zjazdu wszyscy zebrani udali się na poczęstunek.

Dyrektor Archiwum Diecezjalnego wyraża nadzieję, że proboszczowie z diecezji kieleckiej aktywnie przyczynią się do podjęcia prac badawczych nad starodrukami znajdującymi się na parafiach. Przeprowadzenie katalogowania, będzie możliwe dzięki tworzonemu przy archiwum środowisku naukowemu.

Al. Ireneusz Kamiński
        Koło Historyczne WSD