Łódź dla ks. Tomasza Cieniucha - nasz I-piątkowy dar dla misji w Peru

W każdy I piątek miesiąca w naszej diecezji zbierane są ofiary na Misyjne Dzieło Diecezji Kieleckiej. Z tych ofiar została sfinansowana łódź – dar naszej diecezji dla ks. Tomasza Cieniucha, który pracuje w Peru.

Łódź została uroczyście poświęcona 13 maja 2015 r. przez bp. Jose Javier.

- „Cieszę się, że w tak krótkim czasie, już udało nam się zrealizować jeden projekt misyjny z ofiar, które są składane na tace w każdy I piątek miesiąca w parafiach naszej diecezji” – mówi ks. Łukasz Zygmunt, dyrektor MDDK.

Przypomnijmy, że 30 grudnia 2014 r. biskup kielecki Jan Piotrowski powołał do istnienia Misyjne Dzieło Diecezji Kieleckiej, którego zadaniem jest m.in. wspieranie modlitewne i materialne Dzieł Misyjnych Kościoła oraz misjonarzy pochodzących z terenu diecezji kieleckiej. Dotychczas odbyły się już cztery zbiórki I-piątkowe.

- „Misjonarze pochodzący z naszej diecezji składają do nas kolejne prośby o wsparcie. My – jako diecezja – będzie w miarę naszych możliwości je wspierać” – dodaje ks. Zygmunt.

Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają Misyjne Dzieło Kościoła swoją modlitwą i ofiarą materialną. Dziękujemy Parafiom, które się zaangażowały w to dzieło oraz osobom indywidualnym, które także przesyłają swoje ofiary i deklarują swoją modlitwę.

mhas

Każdy może wspomagać Misje i naszych misjonarzy:

40 1240 1372 1111 0010 6117 7623

Kuria Diecezjalna
25-013 Kielce, ul. Jana Pawła II 3

____________________

Perú, Indiana dn. 16.o5.2015

Podziękowanie

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Pragnę wyrazić szczerą wdzięczność księdzu biskupowi Janowi Piotrowskiemu, księdzu Łukaszowi Zygmuntowi, Dyrektorowi Dzieła Misyjnego naszej kieleckiej diecezji oraz Wam wszystkim Wiernym, którzy w każdym czasie i na miarę swoich możliwości wspieracie misje katolickie i misjonarzy z naszej diecezji.

Okazją do wyrażenia wdzięczności i nieukrywanej radości jest fakt otrzymania funduszy na zakup łodzi i silnika.

Otrzymane pieniądze na kwotę 2.000 dolarów są darem serca Drogich Diecezjan, chorych, samotnych, rodziców, młodzieży i dzieci. Wielu spośród Was niejednokrotnie zrezygnowało z jakiegoś innego wymiernego dobra na rzecz wspierania dzieła misji. W tym konkretnym przypadku, mojej osoby i mojego posługiwania w dalekim Peru, w dżungli amazońskiej.

Zakupiona, ośmiometrowa łódź z silnikiem peke-peke (który jest najbardziej ekonomiczny) będzie mi służyć do odwiedzania sześćdziesięciu dwóch wiosek rozrzuconych nad rzekami: Amazonką, Yanayacu (Janajaku) i Manatí. Do najdalej położonej wioski w naszej misji Indiana trzeba płynąć około szesnastu godzin w jedną stronę.

Dzięki Darowi Waszych kochanych serc będę mógł realizować wolę Jezusa, by iść (a raczej płynąć łodzią, która nosi imię „San José” czyli Święty Józef) i głosić Jego Dobrą Nowinę. Tu gdzie jestem Ewangelia do wszystkich jeszcze nie dotarła.

Polecam się Waszej szczerej modlitwie, by każdy z nas – misjonarzy Ad Gentes z naszej kieleckiej diecezji, ks. Marek Bzinkowski na Jamajce, ks. Grzegorz Pańczyk w Peru, ks. Wojciech Skorupa w Kazachstanie, ks. Piotr Pochopień w Brazylii i ks. Andrzej Zawadzki - byśmy byli zdrowi i mieli cnotę cierpliwości, a ponad to wszystko miłość Jezusa w sercu do tych, do których On nas posyła.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję za udzieloną pomoc i polecam Was wszystkich w codziennej modlitwie

ks. Tomasz Cieniuch
misjonarz w Peru,
w Wikariacie Apostolskim
San José del Amazonas

____________________

 

Budowa łodzi
Budowa łodzi
Budowa łodzi
Budowa łodzi
Budowa łodzi
Budowa łodzi
Budowa łodzi
Budowa łodzi
Budowa łodzi
Budowa łodzi
Budowa łodzi
Budowa łodzi
Bp Jose Javier
Hernan jako motorniczy
Krótka wycieczka po Amazonce
Ks. Tomasz Cieniuch - nasz misjonarz pracujący w Peru
Silnik peke-peke
Siostra Sofia i ekpisa misjonarzy z katechistami
Zakładanie silnika