Majowe czuwanie w Szczaworyżu

W dniu 12 maja 2021 r. o godz. 18.30 w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Szczaworyżu ks. proboszcz Stanisław Kondrak rozpoczął pierwsze w tym roku czuwanie modlitewne.

W czasie modlitwy różańcowej po dróżkach wokół kościoła rozważane były Tajemnice Radosne, a rozważania przygotowały Róże Różańcowe ze Skotnik Dużych. W czasie modlitwy różańcowej Rycerze Kolumba nieśli Wizerunek Matki Bożej.

Mszę św. o godz. 20.00 koncelebrowało 9 prezbiterów pod przewodnictwem ks. dr. Andrzeja Kwaśniewskiego. W czasie homilii ks. Kwaśniewski wspomniał o Słudze Bożym Kardynale Stefanie Wyszyńskim i przypominał, że w tym roku 12 września w Warszawie odbędzie się uroczystość beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia.

Na zakończenie ks. proboszcz Stanisław Kondrak podziękował wszystkim za przybycie, wspólną modlitwę i zaprosił na kolejne czuwanie modlitewne do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Szczaworyżu, które  odbędzie się 9 czerwca 2021 r. o godzinie 18.30.

Krzysztof Dziarmaga