Matka Boża Łaskawa i św. Józef - wyjątkowe czuwanie w Szczaworyżu

W dniu 14 lipca 2021 r. do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Szczaworyżu zaczęli przybywać parafianie i goście.

O godz. 18.30 ks. proboszcz Stanisław Kondrak przywitał wszystkich przybyłych na czuwanie, wyraził swoją wielką radość i powiedział, że przychodząc do Matki odzyskujemy siły, umacniamy miłość i budujemy wiarę aby jej nie utracić w godzinie próby. Lipcowe czuwanie modlitewne jest wyjątkowe, bo łączy się z Peregrynacją obrazu św. Józefa w parafii. Od soboty 10 lipca parafia w Szczaworyżu gości kopię obrazu św. Józefa z diecezjalnego sanktuarium w Kielcach. Po tych słowach ksiądz proboszcz zaprosił wszystkich do wspólnej i gorliwej modlitwy.

W czasie modlitwy różańcowej po dróżkach wokół kościoła rozważane były Tajemnice Bolesne, a rozważania przygotowały Róże Różańcowe z Konar. W czasie modlitwy różańcowej Rycerze Kolumba nieśli Wizerunek Matki Bożej i kopię obrazu św. Józefa.

Mszę św. o godz. 20.00 koncelebrowało 11 prezbiterów pod przewodnictwem ks. Sywestra Durlika, który wygłosił również homilię. Nawiązując do słów ewangelii z czytań mszalnych ks. Sylwester Durlik powiedział, że ludziom nie wykształconym w prawie łatwiej przychodzi zrozumieć i przyjąć wiarę niż faryzeuszom i uczonym w piśmie. Uczona wiedza często nie pomaga w budowaniu wiary w Boga, przykładem są uczeni w prawie, którzy swoją wiedzę wykorzystywali do wystawiania Jezusa na próbę. Przykładem człowieka prawdziwej głębokiej wiary jest św. Józef, który nie przez wyuczoną wiedzę, ale w oparciu o Bożą mądrość wychowywał Jezusa, będąc dla Niego dobrym przykładem ziemskiego ojca. Parafrazując słowa ks. Józefa Tischnera to często nasze życie jest pokręcone, a wiara jest zawsze prosta - dodał na zakończenie homilii duszpasterz.

Ks. proboszcz Stanisław Kondrak podziękował za udział i przykład budującej modlitwy zapraszając na kolejne czuwanie modlitewne do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Szczaworyżu, które  odbędzie się 11 sierpnia 2021 r. o godzinie 18.30.

Krzysztof Dziarmaga

Foto: Krzysztof Dziarmaga