Mija 9 lat od Ingresu biskupa Jana Piotrowskiego

Nowy Biskup Kielecki Jan Piotrowski odbył w sobotę, 29 listopada 2014 r. Ingres do Bazyliki Katedralnej. Uroczystą Mszę św. koncelebrowali m.in. nuncjusz apostolski abp Celestino Migliore, Prymas Polski abp Wojciech Polak oraz około 40 biskupów.

Bp Jan Piotrowski podkreślił w homilii, że Kościół dla wszystkich powinien być „miejscem dialogu i bezinteresownego miłosierdzia”. Nowy ordynariusz kielecki przybył z Tarnowa, gdzie był biskupem pomocniczym, a wcześniej przez siedem lat pracował na misjach w Afryce.

Po uroczystej procesji z domu biskupiego i błogosławieństwie zebranych przy trasie procesji wiernych, arcybiskupi i biskupi przeszli do Bazyliki Katedralnej. W progach katedry biskupa Jana powitał dziekan kapituły katedralnej ks. prałat dr Andrzej Kaszycki, który podał mu do ucałowania krucyfiks.

W imieniu Kościoła kieleckiego zebranych i nowego biskupa witał bp senior Kazimierz Ryczan. „Posyła Cię do nas sam Jezus przez ręce papieża Franciszka, Piotra naszych dni. Witamy cię słowami: „Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie” – mówił bp Ryczan.

Nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore odczytał nominacyjną bullę papieską z 11 października 2014 r., w której Ojciec Święty przypomina m.in. wieloletnią misyjną posługę bp. Jana i jego „biegłość” w wykonywaniu wielu dzieł.

W swojej homilii nowy biskup kielecki podkreślił, że dzisiaj jesteśmy Kościołem zgromadzonym wokół Maryi, która prowadzi nas do Chrystusa. Wskazywał, że Maryja jest niezrównaną mistrzynią pielgrzymki wiary.

Bp Piotrowski zachęcał także wiernych, aby wsłuchiwali się w słowa papieża Franciszka, który uczy, jak być Kościołem we współczesnym świecie, „ewangelicznym zaczynem dobra, sprawiedliwości, miłości”. Biskup podkreślił też, że Kościół dla wszystkich powinien być „miejscem dialogu i bezinteresownego miłosierdzia”.

„Takiego Kościoła pragnę dla was wszystkich, których ogrzewa kochające serce Maryi Matki Łaskawej Kieleckiej, takiemu Kościołowi chcę wiernie służyć i z miłością głosić Ewangelię” – zakończył swą homilię biskup kielecki Jan Piotrowski.

Nawiązując do myśli ojców Kościoła, nowy biskup kielecki zaznaczył, że „tam, gdzie głosi się słowo Boże, zawsze zwiastuje ono wiosnę duchowej odnowy”. Podkreślił także, wpisaną w charakter Kościoła, jego misyjna naturę, realizowaną nieprzerwanie od 2 tys. lat, z którym to przesłaniem 23 lata temu stanął na kieleckiej ziemi św. Jan Paweł II.

Oprócz nuncjusza apostolskiego i Prymasa Polski w Ingresie uczestniczyli m.in. abp Stanisław Budzik z Lublina, bp Andrzej Jeż – biskup tarnowski oraz ponad 500 kapłanów z diecezji tarnowskiej i kieleckiej. Obecni byli także przedstawiciele władz centralnych, instytucji rządowych, parlamentarzyści i europarlamentarzyści, wojewoda świętokrzyski, marszałek woj. świętokrzyskiego, prezydent Kielc, wspólnoty, zakony.

Jan Piotrowski urodził się 5 stycznia 1953 r. w Szczurowej w diecezji tarnowskiej. Po ukończeniu szkoły średniej w Radłowie i maturze wstąpił do WSD w Tarnowie. Święcenia prezbiteratu otrzymał w bazylice katedralnej w Tarnowie 25 maja 1980 r.

W latach 1984-1991 pracował jako misjonarz w Republice Konga w Afryce. Po powrocie został mianowany sekretarzem krajowym Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła, a w 1995 r. został sekretarzem krajowym Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary.

W 1992 r. uzyskał licencjat po studiach specjalistycznych w Instytucie Katolickim w Paryżu, a doktorat z teologii - w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, na podstawie rozprawy pt.: "Zakładanie i dojrzewanie Kościoła w Kongijskiej Krainie Grand Niari (druga ewangelizacja 1883-1991)".

W latach 1997-1999 podjął, z krótką przerwą (w czasie której pełnił obowiązki kierownika administracyjnego Katolickiego Ośrodka Studiów Społecznych w Lipnicy Murowanej, a po śmierci proboszcza administratora miejscowej parafii), posługę duszpasterską w jednym z ubogich przedmieść Limy, stolicy Peru.

W latach 2000-2010 pełnił funkcję dyrektora krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce. W 2003 r. został członkiem Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów.

Od 2009 r. pełnił urząd proboszcza parafii pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu.

14 grudnia 2013 r. papież Franciszek mianował ks. dr. Jana Piotrowskiego biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Siniti. 25 stycznia 2014 r. w katedrze tarnowskiej ks. Jan Piotrowski przyjął sakrę biskupią.

Nowy biskup kielecki interesuje się misjologią, antropologią kulturową, muzyką klasyczną, jeździ na rowerze, pływa. Zna język angielski, francuski, włoski, hiszpański i munukutuba (Kongo Brazeville).

tekst za: www.ekai.pl

Realizacja i foto: Janusz Kamiński - Studio "Kamyk"