Nabór wniosków na Fundusz Stypendialny im. Biskupa Czesława Kaczmarka

Na mocy dekretu Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. powstał Fundusz Stypendialny im. Biskupa Czesława Kaczmarka.

Funduszem zarządza każdorazowy Biskup Kielecki przy udziale Rady Funduszu Stypendialnego im. Księdza Biskupa Czesława Kaczmarka.

Głównym zadaniem Funduszu jest pomoc zdolnej młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, pochodzącej z wielodzietnych i niezamożnych rodzin.Tym samym wspiera on zdolnych i pragnących pogłębiać wiedzę uczniów szkół z diecezji kieleckiej.

Rada Funduszu ogłasza nabór wniosków, które można składać do 20 września 2024 roku.

Poniżej został zamieszczony wzór wniosku wraz z załącznikiem oraz Regulamin Funduszu Stypendialnego.

Prosimy nauczycieli i wychowawców o przekazanie niniejszej wiadomości uczniom oraz o wsparcie ich w składaniu wniosku.

ks. dr Paweł Ścisłowicz
SEKRETARZ RADY FUNDUSZU STYPENDIALNEGO

>> Regulamin Funduszu Stypendialnego

>> Wzór wniosku

>> Załącznik - Opinia Księdza Proboszcza