Niedziela Misyjna w Piotrkowicach i na Białogonie

Dziś Niedziela Misyjna. Biskup Kielecki Jan Piotrowski przeżywał ten wyjątkowy dzień w parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Piotrkowicach – przeprowadzając Wizytację Kanoniczną. Niestety ograniczenia sprawiły, że nie wszyscy mogli wziąć udział we Mszach Świętych w kościołach.

O godz. 8.00 ks. proboszcz Mariusz Chmura przedstawił sprawozdanie o parafii, a po Mszy św. było krótkie spotkanie z przedstawicielami wspólnot. Ksiądz Biskup otrzymał monografię Piotrkowic oraz znaczek turystyczny.

O godz. 10.00 odbyło się błogosławieństwo dzieci, a po Mszy św. modliliśmy się na cmentarzu za zmarłych.

W czasie południowej Eucharystii Pasterz naszej diecezji udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży parafii Piotrkowice.

Przez cały dzień bp Jan Piotrowski głosił Słowo Boże, nawiązując oczywiście do Niedzieli i Tygodnia Misyjnego. Biskup przypomniał, że „wszyscy, na mocy sakramentu Chrztu świętego, jesteśmy misjonarzami”.

Nie mniej uroczysty przebieg miała Niedziela Misyjna w parafii Przemienienia Pańskiego w Kielcach – Białogonie, gdzie Msze św. celebrował i Słowo Boże głosił ks. Łukasz Zygmunt – dyrektor Misyjnego Dzieła Diecezji Kieleckiej. Podziękował także parafianom za wszelkie wspieranie misji i misjonarzy.

Wszystkie ofiary złożone dzisiaj na tacę podczas Mszy św. w całej Polsce są przeznaczone do dyspozycji Ojca Świętego Franciszka na Fundusz Solidarności Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. - Te wszystkie zebrane środki tworzą fundusz, dzięki któremu wspierane są najbardziej potrzebujące placówki misyjne. Dziękujemy za wszelkie dobro i zaangażowanie na rzecz misji – mówił ks. Zygmunt.

xmhas

Foto: Parafia Piotrkowice