Nowa misja pod wezwaniem św. Jana Pawła II w diecezji San Pedro na Wybrzeżu Kości Słoniowej

Na adres Misyjnego Dzieła Diecezji Kieleckiej otrzymaliśmy wiadomość od ks. Antoniego Sokołowskiego, który posługuje na misjach na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Zachęcamy do lektury.

Trzy lata temu w lipcu 2018 r. przebywał w Polsce Ksiądz Biskup Jean Jacques Koffi oi Koffi – ordynariusz diecezji San Pedro na Wybrzeżu Kości Słoniowej w Afryce. Była to jego pierwsza wizyta w naszej Ojczyźnie i łączyła w sobie wiele spraw:
- po pierwsze była pielgrzymką dziękczynną za dar Ojca Świętego Jana Pawła II, który mianował go biskupem dla diecezji San Pedro w listopadzie 2005 r.,
- po drugie była wizytą duszpasterską, która pozwoliła na poznanie Kościoła i duszpasterstwa w naszej Ojczyźnie,
- po trzecie była wizytą, dzięki której poznał i odwiedził miejsca związane z życiem i pracą Ojca Świętego Jana Pawła II takie jak: Kraków, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Zakopane, Łagiewniki, Częstochowa, Kielce i inne,
- po czwarte była to też wizytą w rodzinach misjonarzy, którzy pracują w Jego diecezji od lat: ks. Andrzej Zawadzki w parafii Buyo i ja od 26 lat w parafiach Buyo, Djouroutou i obecnie Soubre.

Odwiedzając Kielce spotkał się z Księdzem Biskupem Janem Piotrowskim, którego poznał podczas Jego pobytu na Wybrzeżu Kości Słoniowej w 2017 r. Rozmowy o różnych kwestiach kościołów lokalnych przyniosły bardzo pozytywne postanowienia. Odjeżdżając z Polski bogatej w kościoły, sanktuaria, kaplice, pomniki Jana Pawła II wyraził życzenie, aby w diecezji również powstała misja pod wezwaniem św. Jana Pawła II. Doskonałą okazją była obchodzona w Kościele Powszechnym w 2020 roku – 100 rocznica urodzin Ojca Świętego. 24 czerwca 2020 r. otrzymałem dekret i nominację, aby w 200-tysięcznym mieście Soubre organizować nową misję - parafię pod wezwaniem św. Jana Pawła II. Argumentów przemawiających za tym abym to ja rozpoczął te prace budowlane i duszpasterskie było wiele:
- jestem polskim misjonarzem,
- pochodzę z archidiecezji krakowskiej,
- miałem to szczęście, że kilka razy rozmawiałem i sprawowałem Eucharystię z Ojcem Świętym.

Soubre jest trzecią moją misją. W tym celu została wydzielona część miasta z przylegającymi 16 wioskami, gdzie są wspólnoty chrześcijańskie. Pierwszą Mszę św. na terenie gdzie ma powstać nowa misja odprawiłem 20 września 2020 r., w malutkiej glinianej kapliczce z udziałem 127 osób. Wraz z przyszłymi parafianami z różnych grup etnicznych w większości pracujących na plantacjach kawy, kakao, drzewa kauczukowego, rozpoczęliśmy karczowanie terenu i budowę pierwszego budynku 8x7 m, który służy, jako magazyn i garaż na auto. Równocześnie ludzie organizowali się i każdego dnia inna grupa etniczna przychodziła, aby robić pustaki i prace przy wykopie fundamentów pod budowę nowej kaplicy. W pracach uczestniczyli wszyscy: młodzież, kobiety, mężczyźni, funkcjonariusze, czyli ludzie, którzy pracują w państwowych instytucjach. Zasadniczo od połowy listopada 2020 r. prace ruszyły przy zalewaniu fundamentów kaplicy o wymiarach 33 metry długa i 10 m szeroka.

Z małymi przerwami jak na przykład – brak cementu, murarzy, kaplica w surowym stanie była gotowa 15 lutego 2021 r. W środę popielcową 17 lutego odprawiłem pierwszą Mszę św. w kaplicy wypełnionej po brzegi. Tak licznie, bo ryt posypania głów na okres Wielkiego Postu przez Afrykańczyków jest traktowany, jako 8 sakrament. A na potwierdzenie tego, na koniec mszy św. spadł bardzo mocny i długi deszcz, co było znakiem szczególnego błogosławieństwa. W kolejnych tygodniach wykonaliśmy wspólnie kolejne prace jak: tynkowanie, wylewki betonowe, oświetlenie, sufity z płyt, ławki. W całość wkomponowany jest 4 tonowy kamień, który jest podstawą, cokołem pod ołtarz. Kaplica jest pięknie pomalowana i gromadzi wiernych na mszach świętych, nabożeństwach, spotkaniach różnych grup. W niedzielnej mszy świętej teraz już uczestniczy ponad 600 osób, a w codziennej ponad 30 osób. Jest skromna, ale czysta i wszyscy parafianie są Bogu i ludziom wdzięczni za nią.

Oczywiście to jest początek, bo aby w całym tego słowa znaczeniu mówić o misji trzeba wybudować szereg budynków: sale katechetyczne, centrum dla katechistów, plebanię, kościół, grotę Matki Bożej, szkołę katolicką. Pracy jest bardzo dużo na wiele lat. Misja moja nie ogranicza się tylko do prac budowlanych, ja tak staram się wszystko organizować, pracując przy rzeczach trudnych, których często oni nie są w stanie zrobić, ale równocześnie bardzo dużo czasu spędzam na wyjazdach do wiosek, gdzie 2-3 dni w tygodniu przybywam. Stała formacja katechistów, spotkania z katechumenami, z grupami różnego rodzaju, katecheza dzieci i młodzieży.

Nowa misja wymaga organizowania wszystkich struktur i tak to buduje się ten żywy Kościół domowy i organizuje całe duszpasterstwo. Ksiądz biskup Jean Koffi oi Koffi widząc wiarę i miłość Polaków do Ojca Świętego Jana Pawła II bardzo optymistycznie patrzy na powstającą misję.

Święta Matka Teresa z Kalkuty – misjonarka ludzi tak zachęcała i uczyła: „Biedni nie potrzebują współczucia i naszej litości. Biedni potrzebują naszej miłości i naszego świadectwa wiary. Oni nam dają więcej niż my im dajemy. Dają nam szansę, byśmy mogli świadczyć miłość, byśmy w nich mogli dziś dotknąć samego Jezusa. W dawaniu jest wielka radość, pokój, ponieważ otrzymujemy dużo więcej od Boga niż dajemy ludziom”.

Pierwsze dzieła już powstały, wierzę mocno, że przy udziale wszystkich Braci i Sióstr w Chrystusie Panu, również to dzieło powstanie.

Każdy może zaangażować się w to dzieło. Niech miłość współczująca rozbudzi także wasze serca i sprawi, że wszyscy staniemy się uczniami misyjnymi. Za każdą modlitwę, pamięć, pomoc z serca składam podziękowanie – Bóg zapłać!

Ks. Antoni Sokołowski
MISJONARZ NA WYBRZEŻU KOŚCI SŁONIOWEJ

______________

Ofiary na budowę misji można przekazać na konto:

PKO 40 1240 1372 1111 0010 6117 7623
Misyjne Dzieło Diecezji Kieleckiej
25-013 Kielce, ul. Jana Pawła II 3
(BUDOWA MISJI ŚW. JANA PAWŁA II)