Nuncjusz Jagodziński: Przyjmuję tę nominację jako wyraz zaufania

Przyjmuję tę nominację jako wyraz zaufania i zrobię wszystko, aby jej sprostać – mówi abp Henryk Jagodziński, Nuncjusz Apostolski w Ghanie, odnosząc się do ogłoszonej przez Stolicę Apostolską nominacji na Nuncjusza Apostolskiego w RPA i w Lesotho.

Nominacja zastała nuncjusza na rekolekcjach w opactwie w Klosterneuburgu k. Wiednia, które prowadzi pochodzący także z diecezji kieleckiej ojciec Tomasz Mączka.

– Jako nuncjusz apostolski jestem przedstawicielem Ojca Świętego i zawsze, w każdej chwili jestem gotów pracować tam, gdzie Ojciec Święty mnie pośle. Jego wolą jest, bym objął stanowisko nuncjusza w RPA i w Lesotho i zrobię wszystko, by sprostać tej nominacji – mówi w rozmowie z KAI.

Nawiązuje do swojego biskupiego zawołania: In fines orbis (Aż po krańce świata). – Okazało się ono prorocze, bo istotnie RPA znajduje się na krańcach kontynentu afrykańskiego – zauważa.

Nuncjusz podkreśla, że „jego programem jest program Ojca Świętego”.

– Podstawową misją Kościoła jest zbawienie dusz i tym będę kierował się w mojej pracy – tłumaczy. Zwraca uwagę na trudności Kościoła katolickiego w RPA i w Lesotho, gdzie został posłany.

– RPA jest krajem, gdzie chrześcijanie to ok. 65% ludności, z czego katolicy to 7%. Kościół katolicki miał niełatwe życie w tym kraju. Będę się starał wspomagać biskupów, kapłanów i wszystkich wiernych w tej misji, jaką jest zbawienie dusz – tłumaczy nuncjusz.

Dodaje, że 25 kwietnia, po zakończeniu rekolekcji wybiera się do Rzymu, gdzie „ma nadzieję spotkać się z przełożonymi i porozmawiać o przyszłej pracy”.

Abp Henryk Mieczysław Jagodziński urodził się 1 stycznia 1969 r. w Małogoszczu k. Kielc. Studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach, a także, w latach 1990–1992, w Seminarium Polskim w Paryżu. Święceń prezbiteratu udzielił mu 3 czerwca 1995 r. ówczesny biskup kielecki Kazimierz Ryczan. W 1997 r. wyjechał do Rzymu, gdzie podjął studia na Uniwersytecie św. Krzyża, uzyskując doktorat z prawa kanonicznego.

Był wikariuszem w parafii św. Brata Alberta w Busku-Zdroju, a następnie na Papieskiej Akademii Kościelnej przygotowywał się do służby w dyplomacji watykańskiej, którą rozpoczął 1 lipca 2001 r. Jego pierwszą placówką była Białoruś, gdzie w latach 2001–2005 pracował jako sekretarz nuncjatury, po czym w latach 2005–2008 pełnił tę samą funkcję w Chorwacji. W 2008 został przeniesiony do Sekcji ds. Relacji z Państwami w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej.

W latach 2015–2018 był radcą Nuncjatury Apostolskiej w Indiach. W 2018 został przeniesiony do Nuncjatury Apostolskiej w Bośni i Hercegowinie, gdzie pełnił funkcję pierwszego radcy, z zadaniem tworzenia podstaw dla nowej placówki dyplomatycznej w Czarnogórze.

3 maja 2020 r. papież Franciszek mianował go Nuncjuszem Apostolskim w Ghanie i arcybiskupem tytularnym Limosano. Sakrę biskupią przyjął 18 lipca 2020 r. w katedrze kieleckiej. Udzielił mu ich arcybiskup Jan Romeo Pawłowski, ówczesny delegat ds. nuncjatur w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej razem z abp. Salvatore Pennacchio, ówczesnym Nuncjuszem Apostolskim w Polsce i bp. Janem Piotrowskim, biskupem kieleckim.

Nowy nuncjusz w RPA włada kilkoma językami obcymi, m.in. włoskim, francuskim, angielskim, chorwackim, rosyjskim, hiszpańskim. Pracę w placówkach dyplomatycznych utrwala w publikacjach książkowych lub w artykułach. Dużo miejsca w jego posłudze zajmuje praca z Polonią. Gdy gości w rodzinnej diecezji kieleckiej, chętnie przewodniczy wielu mniejszym i większym lokalnym uroczystościom.

tekst za: ekai.pl

Foto: Moment ogłoszenia papieskiej nominacji w opactwie w Klosterneuburgu k. Wiednia