O potrzebę pojednania chrześcijan i Żydów apelowali rabini i hierarchowie kościelni

O potrzebę dialogu, pojednania i przebaczenia w stosunkach chrześcijańsko – żydowskich apelowali rabini i hierarchowie Kościoła Katolickiego podczas odbywającej się 9 maja w Kielcach konferencji pt. „Pamięć – Dialog – Pojednanie. Duchowe wymiary przebaczenia”. Była ona wprowadzeniem do lipcowych obchodów 70. rocznicy pogromu kieleckiego.

Konferencję, która odbyła się w Teatrze im. Stefana Żeromskiego otworzyły wystąpienia, Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego i Naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha, przewodniczącego Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem KEP bp. Mieczysława Cisły i list abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

Bp Jan Piotrowski rozpoczynając konferencję życzył jej uczestnikom, aby budowali pokój, który jest tęsknotą ludzkiego serca, który też jest tak drogi Bogu Izraela i chrześcijanom, który powinien zagościć we wszystkich ludzkich sercach.

- Niech prawda, której źródłem jest Bóg, pozwala nam odkrywać również prawdę o sobie, o tym co dzieje się wokół nas i co wydarzyło się kiedyś w tym mieście – apelował kielecki hierarcha.

Rabin Michael Schudrich w swym krótkim wstępnym wystąpieniu zwrócił uwagę na to, że słowo przebaczenia jest bardzo ciekawym słowem, które pozawala zrozumieć, że w przeszłości coś zrobione zostało źle.

- Co to jest przebaczenie? Przecież nie mogę zmienić tego, co było. Przebaczenie powinno być nastawione bardziej na to, jaka powinna być przyszłość i jak mamy poprawić świat - wskazywał rabin.

Bp Mieczysław Cisło swe wystąpienie rozpoczął od przypomnienia słów przebaczenia papieża Jana Pawła II, który po odzyskaniu przytomności po zamachu na niego, adresował je do człowieka, który próbował go zabić.

– Kiedyś papież, usprawiedliwiając swoje słowa powiedział, że przebaczenie nie urąga sprawiedliwości. Przebaczenie dokonuje się w sercu człowieka. W jakiś sposób chroni przed zemstą – mówił biskup.

- Dzisiaj możemy cieszyć się, że z jednej strony ci zranieni przez zło niektórych naszych rodaków bracia Żydzi, z jednej strony pokonują w sobie właśnie tę postawę odwetu nie urągając sprawiedliwości ścigania zbrodniarzy. Natomiast z drugiej strony coraz bardziej rozwija się i dojrzewa postawa Polaków przyjmowania gorzkiej prawdy, której na imię będzie w naszej historii Jedwabne i Kielce. Chciałem bardzo serdecznie pogratulować tej konferencji i miejscu, które pokonuje gorzką prawdę. Myślę, że nie tylko społeczeństwo Kielc ale i całej Polski przyjmuje gorzką prawdę, która wyzwala i oczyszcza. Przyjęta buduje nasze wzajemne relacje i naszą wspólnotę, abyśmy katolicy i Żydzi w pełni byliśmy braćmi – podkreślił przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem KEP.

Odczytany został list przewodniczącego KEP abp. Stanisława Gądeckiego, w którym wyrażone zostało głębokiego przekonanie, że kultura dialogu realizowana na co dzień tworzy przestrzeń pojednania i wspólnoty.

„ Kultura dialogu i wszystko czym się ona wyraża, to odnowiony grób ofiar pogromu na Cmentarzu Żydowskim w Kielcach, pomnik Menora dedykowany Żydom zamordowanym czasie zagłady przez nazistowskie Niemcy, tablica z modlitwą św. Jana Pawła II wmurowana w bruk przed kamienicą miejscem zbrodni, coroczny marsz pamięci i także wiele innych mniej spektakularnych lecz powszednich czynów i znaków zrozumienia pamięci i troski. Na wdzięczny szacunek i wsparcie zasługują dzisiaj ludzie pojednania, odnawiający wzajemne relacje, rozbudzający cnotę dialogu, uczący jak żyć we wzajemnym poszanowaniu, we współczującej otwartości na innego i w pokoju rozumianym jako przestrzeń wolności dla każdego. W tę aktywności wpisuje się także majowa konferencja „Pamięć – Dialog – Pojednanie – Duchowe oraz honorowy tytuł „Człowiek pojednania ”, który w tym roku Polska Rada Chrześcijan i Żydów nadała panu rabinowi Abrahamowi Skórce – napisał przewodniczący KEP.

Podczas dyskusji panelowych o duchowym wymiarze przebaczenia i miłosierdzia mówili: prymas senior abp Henryk Muszyński i wyjątkowy gość z Argentyny – rabin prof. Abraham Skórka, przyjaciel papieża Franciszka. Odczytany został referat ks. prof. Wacława Hryniewicza OMI. Dyskusję prowadziła prof. Bożena Szaynok.

O polityce i skrusze, który poprowadził o. Tomasz Dostatni OP, dyskutowali: były premier Włodzimierz Cimoszewicz, Ewa Juńczyk-Ziomecka – była minister w Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, prezydent Kielc Wojciech Lubawski.

W trakcie panelu „Drogi do pojednania” swoje świadectwa wygłosili: buddysta Wojciech Eichelberger, rabin Michael Schudrich i ks. Manfred Deselaers – niemiecki duchowny katolicki pracujący w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu. Dyskusję prowadziła Dominika Kozłowska, redaktor naczelna miesięcznika „Znak”.

Na zakończenie debat w Teatrze im. Żeromskiego wręczona została nagroda Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów „Człowiek Pojednania” rabinowi Abrahamowi Skórce. Tytuł ten nadawany jest rokrocznie od 1992 r. osobom szczególnie zasłużonym na rzecz pojednania i dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. Laudację wygłosił Bogdan Białek, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego.

Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie im. Jana Karskiego w Kielcach. Wsparcia finansowego udzielili: Prezydent Miasta Kielce i Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

dziar
tekst za: www.ekai.pl

Zobacz: Relacja na stronie Diecezjalnego Radia eM