O zasobie archiwalnym w Przyłęku

Dotknąć kawałka historii diecezji kieleckiej, posłuchać o zasobach archiwum parafii w Przyłęku Szlacheckim, a także porozmawiać o skarbach przechowywanych w parafialnej kancelarii – tymi, i nie tylko, rzeczami zajęli się uczestnicy prelekcji referatu dra Lecha Frączka wygłoszonego 13 stycznia 2015 r. w auli Archiwum Diecezjalnego w Kielcach. Ze sposobności skorzystało prawie 40 osób, w tym, tradycyjnie, członkowie Koła Historycznego WSD w Kielcach, przedstawiciele kieleckiego środowiska naukowego, zaprzyjaźnieni archiwiści.

Prelegent opowiedział o skarbach kryjących się w jednym z najlepiej zachowanych archiwów parafialnych na terenie naszej diecezji. Usłyszeliśmy, m.in. o życiu religijnym parafii, plebańskich wydatkach; mogliśmy obejrzeć z bliska księgi przywiezione specjalnie na ten referat przez proboszcza parafii Przyłęk ks. Pawła Wojtynka. Spotkanie było kolejną częścią programu „Rola Kościoła jako wychowawcy i stróża kultury naukowej” prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego.

Prezentacja badań nad archiwami parafialnymi należy do statutowych zadań archiwum diecezjalnego. W 1939 r gdy śp. bp Czesław Kaczmarek założył archiwum nadał tej instytucji odpowiedni statut. W paragrafie dziewiątym czytamy: „Archiwariusz powinien w porozumieniu z profesorem historii kościelnej podawać corocznie alumnom seminarium duchownego zasadnicze pojęcia o archiwistyce, oraz może prowadzić z nimi ćwiczenia praktyczne przy porządkowaniu, katalogowaniu i opracowaniu naukowem[!] materiałów archiwum diecezjalnego.”

al. Mateusz Szostak
Koło Historyczne WSD w Kielcach

Zobacz: Fotogaleria

Zobacz: Relacja na stronie WSD

Zobacz: Plakat