Objazd naukowy Koła Historycznego WSD

W dniach od 28-30 marca 2014 r. alumni tworzący Koło Historyczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach wzięli udział w objeździe naukowym zatytułowanym „Śladami świętych w Krakowie”. Celem wyjazdu było poznanie miejsc oraz historii życia świętych związanych z Krakowem i z diecezją kielecką.

Kraków jest bowiem miejscem szczególnym – od czasu założenia miasta niemal zawsze mieszkał w nim jakiś święty. Piętnaste stulecie określane jest mianem szczęśliwego wieku Krakowa (łac. felix saeculum Cracoviae), w tym bowiem czasie na ulicach miasta można było spotkać wielu świętych: Jana Kantego, Szymona z Lipnicy, Stanisława Kazimierczyka, Świętosława Milczącego, czy też Izaaka Bonera. Oblegany przez turystów rynek był świadkiem płomiennych kazań świętego Jana Kapistrana, a Wawel był siedzibą świętych królowych Jadwigi i Kingi oraz królewicza Kazimierza. Zwiedzaniu towarzyszyła modlitwa w miejscach związanych z zacnymi postaciami oraz przedstawienie referatów na temat życia i dziejów kultu świętych. Wymagało to wiele pracy, zwłaszcza w wypadku mniej znanych postaci.

Warto zwrócić uwagę na niezwykle ważne wydarzenie, jakim jest przekazanie dla Archiwum Diecezjalnego w Kielcach przez Siostry Prezentki relikwii bł. Zofii Czeskiej na ręce opiekuna koła historycznego ks. dr. Andrzeja Kwaśniewskiego. Dzięki temu diecezja kielecka może się radować relikwiami tak mocno związanej z nią błogosławionej.

Pozostaje mieć nadzieję, że alumni naszego seminarium zapamiętają sobie tę lekcję i w przyszłości będą zwracać uwagę na inne, mniej odkryte oblicze Krakowa jako miasta – depozytariusza relikwii niezliczonej liczby świętych. Taki wyjazd może stać się inspiracją do organizowania pielgrzymek, gdy alumni przyjmą święcenia prezbiteratu i będą posługiwać w parafiach naszej diecezji jako wikariusze.

Al. Daniel Zadorski

Zobacz: Relacja i zdjecia na stronie WSD

Zobacz: Relacja i zdjecia na stronie archiwum