Obraz św. Józefa odwiedził Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie

Dnia 5 maja 2021 r. w Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie miała miejsce Peregrynacja Obrazu św. Józefa. Obraz po porannej Mszy św. został przyniesiony z Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Piekoszowie i pozostał w naszym domu przez cały dzień.

O godzinie 10.00 została sprawowana Msza św. dla mieszkańców DPS i ZOL, której przewodniczył ks. dr Adam Perz - kanclerz Kurii Diecezjalnej w Kielcach. Ksiądz Kanclerz wygłosił także homilię i zawierzył św. Józefowi podopiecznych jak i cały personel i pracowników Domu dla Niepełnosprawnych. Mszę św. koncelebrował ks. Marek Zielonka – proboszcz par. Świętomarz, który przebywa w Piekoszowie na rehabilitacji.

Ze względów bezpieczeństwa i obostrzeń sanitarnych o godzinie 12. 00 została sprawowana druga Msza św. dla Oddziału Szpitalnego Ogólnoustrojowego oraz mieszkańców Lokali Aktywizujących, której przewodniczył ks. Łukasz Zygmunt, dyrektor Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie.

Wierni przez kilka dni przygotowywali się do tego wydarzenia. Sam moment nawiedzenia obrazu Rodziny z Nazaretu był wielkim przeżyciem. Wierni o różnych godzinach przybywali do kaplicy, by uczestniczyć w nieustannej modlitwie. Świętemu Józefowi zawierzono wiele intencji, spraw naszego Kościoła, naszych Pasterzy, Seminarium, chorych i cierpiących. Nie brakowało osobistych bardzo ważnych intencji. To był czas błogosławiony. Wierni ze łzami w oczach odprowadzili obraz do kościoła parafialnego śpiewając i zanosząc modlitwy, by nigdy nas nie opuściło orędownictwo tak wielkiego Patrona.