Pani Aneta – świecka misjonarka posłana na misje do Paragwaju

W I piątek miesiąca, 7 lutego 2020 r. podczas Mszy św. w Bazylice Katedralnej Biskup Kielecki Jan Piotrowski udzielił błogosławieństwa Pani Anecie Chełmniak, która 10 lutego wyjeżdża na misje do Paragwaju jako świecka misjonarka.

Aneta Chełminiak jest absolwentką Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (kier. biologia). Przez kilka lat była pracownikiem farmaceutycznym. Mieszka na terenie parafii św. Jadwigi w Kielcach. W latach 2010-2011 odbyła przygotowanie w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. W 2011 r. podjęła współpracę ze Zgromadzeniem Sióstr Elżbietanek w Paragwaju. Po kilku latach na nowo odkryła powołanie misyjne i 10 lutego 2020 r. ponownie wyjeżdża do Paragwaju, gdzie w ramach działalności misyjnej podejmie pracę pedagogiczną wśród młodzieży z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Pani Anecie życzymy wielu łask Bożych oraz darów i światła Ducha Świętego. Życzymy, by spotkania z ludźmi zaowocowały Bożą miłością. Niech świadectwo życia chrześcijańskiego i głoszona Ewangelia dotrą do wszystkich nie znających Chrystusa. My ze swej strony pamiętajmy o codziennej modlitwie w intencji posłanych na placówki misyjne. O tej modlitwie szczególnie dziś zapewniamy Panią Anetę Chełmniak.

Ks. Łukasz Zygmunt
DYREKTOR MISYJNEGO DZIEŁA DIECEZJI KIELECKIEJ