Papież Franciszek napisał list na Jubileusz w Uniejowie

Papież Franciszek przekazał na ręce Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego list z okazji Jubileuszu 600-lecia cudami słynącej Piety, która znajduje się w kościele św. Wita w Uniejowie.

- Wdzięcznym sercem jednoczę się w modlitwie z Tobą, Czcigodny Bracie, z duchowieństwem i wiernymi Diecezji Kieleckiej, a szczególnie wiernymi parafii pw. Św. Wita w Uniejowie, która uroczyście obchodzi Jubileusz 600-lecia obecności w tamtejszym kościele cudami słynącej Piety – pisze papież Franciszek.

Papież zapewnia, że zanosi razem z Wiernymi błagalną modlitwę o wiarę, którą wypowiedział w Licheniu w 1999 r. św. Jan Paweł II.

- Życzę serdecznie, by jubileusz obecności w Uniejowie wizerunki Najświętszej Dziewicy (…) był dla wszystkich okazją do ożywienia wiary, nadziei i miłości, do osobistej refleksji i medytacji, do uwielbienia Chrystusa w tajemnicy Jego śmierci i zmartwychwstania, oraz do uczczenia Jego Bolesnej Matki i zawierzenia Jej całego życia – dodał papież Franciszek.

Na koniec Ojciec Święty udziela całym sercem Apostolskiego Błogosławieństwa.

xmhas